nieuws

E-mail op werk valt toch onder briefgeheim

Arbeidsrecht

E-mail op werk valt toch onder briefgeheim

Ook op het werk mogen werknemers verwachten dat hun privacy wordt gerespecteerd. Zonder voorafgaande waarschuwing mogen mails daarom niet zomaar worden gelezen.

Dat heeft de Grand Chamber, de hoogste instantie van het EHRM, geoordeeld in de zaak van de Roemeen Bogdan Mihai Bărbulescu tegen Roemenië. E-mail op het werk valt onder het briefgeheim wanneer de werkgever niet vooraf waarschuwt dat mails kunnen worden gelezen.

Werkaccount gebruikt voor privémails

Bărbulescu werd in 2007 ontslagen toen bleek dat hij een werkaccount ook gebruikte voor mails aan zijn vriendin en aan zijn broer. Hij had eerder schriftelijk verklaard dat hij het account alleen gebruikte voor contacten met klanten. Zijn werkgever overhandigde hem daarop 45 pagina’s met mails aan zijn vriendin en zijn broer.

Vlak voor Bărbulescu werd ontslagen, zette zijn werkgever ook al een andere medewerker op straat voor het gebruik van internet en het kopieerapparaat voor persoonlijke doeleinden.

Beperkingen aan gebruik arbeidsmiddelen

Bărbulescu vocht zijn ontslag in Roemenië aan, maar kreeg nul op het rekest. Volgens de rechters in Roemenië is het internet een van de hulpmiddelen die door de werkgever ter beschikking worden gesteld om mee te werken. Werkgevers hebben daarom het recht om beperkingen te stellen aan het gebruik van internet op het werk. Hierop bracht Bărbulescu de zaak voor het EHRM. Zijn standpunt is dat het ontslag was gebaseerd op schending van zijn privacy. Het recht op eerbiediging van privé’, familie- en gezinsleven is vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Ook het mensenrechtenhof oordeelde in 2016 echter dat het ontslag van Bărbulescu niet onrechtmatig was. De hoogste instantie van het hof heeft dat vonnis nu teruggedraaid.

Recht op privacy onvoldoende beschermd

Het EHRM oordeelt dat de nationale autoriteiten in Roemenië te weinig hebben gedaan om het recht van Bărbulescu op privacy en briefgeheim te beschermen. Zij hebben daarom geen eerlijke balans gevonden tussen de belangen van de werkgever en die van de werknemer. Hiermee waren zijn rechten onder artikel 8 dus inderdaad geschonden.

Reden voor monitoren e-mailgedrag

Volgens de Grand Chamber hebben de Roemeense rechtbanken bovendien drie punten ten onrechte niet mee genomen in hun vonnis. Ten eerste hadden de rechters moeten nagaan welke specifieke reden de werkgever had om het e-mailgedrag van de werknemers te monitoren. Ten tweede is niet nagegaan of de werkgever ook had kunnen handelen op een manier die de privacy van Bărbulescu minder had geschaad. Ten derde hebben de rechters niet gekeken of de mails zijn gelezen zonder dat Bărbulescu daavan af wist.

Bron: Europees hof voor de Rechten van de Mens | application no. 61496/08

hamer wetboek justitie rechtspraak
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR-wetgeving actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat

Reageer op dit artikel