nieuws

Kabinet: leeftijdsdiscriminatie niet strafbaar

Arbeidsrecht

Kabinet: leeftijdsdiscriminatie niet strafbaar

Het kabinet ziet er niets in om leeftijdsdiscriminatie op zichzelf strafbaar te stellen. Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens de minister volstaat het verbod op leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie.

50PLUS had gevraagd om de strafbaarstelling. Fractieleider Henk Krol noemt leeftijdsdiscriminatie een hardnekkig probleem, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.

Vrijheid van meningsuiting

Volgens Blok zijn er genoeg mogelijkheden om het probleem aan te pakken. De aparte strafbaarstelling zou ook de vrijheid van meningsuiting te veel beperken.

Leeftijdsdiscriminatie al verboden

Blok wijst erop dat een verbod op leeftijdsdiscriminatie al bestaat in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Het verbod op discriminatie op basis van leeftijd geldt bijvoorbeeld bij werving, selectie en ontslag.

Bescherming minderheden

In het Wetboek van Strafrecht staat leeftijdsdiscriminatie niet genoemd. Daar gaat het om de bescherming van bijvoorbeeld minderheden tegen discriminatie en uitsluiting op basis van ras, godsdienst of levensovertuiging of seksuele voorkeur.

hamer wetboek justitie rechtspraak
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR-wetgeving actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat

Reageer op dit artikel