nieuws

Zieke werknemer heeft recht op volledige betaling vakantie-uren

Arbeidsrecht

Zieke werknemer heeft recht op volledige betaling vakantie-uren

Niet-genoten vakantie-uren moeten bij ontslag worden vergoed naar 100 procent van het loon, ook al is de werknemer ziek en ontving hij daarom slechts 70 procent van dat loon.

Ook een WAO-uitkering mag niet op de vergoeding van vakantie-uren bij ontslag in mindering worden gebracht. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 22 november 2017.

Gedeeltelijke WAO-uitkering

De uitspraak is gedaan in de zaak van een werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering. Na ziekmelding bij de werkgever hoefde deze vanaf het tweede ziektejaar nog maar 70 procent van het loon te betalen. De WAO-uitkering mocht op het loon in mindering worden gebracht.

Werkgever failliet verklaard

In het tweede ziektejaar is de werkgever failliet verklaard en verloor de werknemer dus zijn baan. Het UWV heeft nog openstaande betalingsverplichtingen van de werkgever overgenomen. Het Uwv heeft ook de niet-opgenomen vakantie-uren vergoed naar 70 procent van het loon en heeft de WAO-uitkering ook op deze uren in mindering gebracht. De werknemer vond dit niet juist.

Europese regels

De Centrale Raad van Beroep is dat met de werknemer eens. De Raad concludeert dat de werkgever bij het einde van het dienstverband op grond van Europese regels gehouden zou zijn geweest om 100 procent van het loon te betalen over de niet opgenomen vakantie-uren, ook al was de werknemer ziek. Daarom was het UWV daar na een faillissement ook toe verplicht. Ook de WAO-uitkering mocht niet worden gekort op de door het UWV te vergoeden vakantie-uren.

Centrale Raad van Beroep

Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is in deze zaak een eindoordeel. Partijen kunnen tegen deze uitspraak dan ook geen hoger beroep instellen.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Bron: Centrale Raad van Beroep | ECLI:NL:CRVB:2017:4017

hamer wetboek justitie rechtspraak
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR-wetgeving en actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat

Reageer op dit artikel