nieuws

Huis voor Klokkenluiders heeft het druk

Arbeidsrecht

Het is veel drukker bij het Huis voor Klokkenluiders dan vooraf werd aangenomen. In het eerste half jaar na oprichting hebben 532 mensen aangeklopt voor advies. Dat is het dubbele van het aantal dat werd verwacht, blijkt uit het eerste jaarverslag. 

Huis voor Klokkenluiders heeft het druk

Het Huis voor Klokkenluiders is opgericht op 1 juli 2016 voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden. Het Huis voor Klokkenluiders ondersteunt de klokkenluider bij het melden van de misstand – zowel op het werk als naar buiten toe – en brengt hem of haar in contact met de instantie die de gemelde misstand kan onderzoeken.
Lees ook: Medewerkers blijven misstanden aankaarten

Maatschappelijk belang

In 15 procent van de gevallen ging het daadwerkelijk om een klokkenluiderszaak. Daarvan is sprake als de gemelde misstand ook een maatschappelijk belang had. In 35 procent van de gevallen was nader onderzoek nodig, de rest van de melders werd doorverwezen naar andere instanties. De meeste melders hebben naar eigen zeggen te maken met benadeling, bijvoorbeeld door ontslag of niet verlengen van een contract.

Fraude, verduistering en diefstal

De helft van zaken speelt zich af bij bedrijven, een derde bij overheidsinstellingen en het overige deel in de semipublieke sector (kinderopvang, woningcorporaties, scholen, ov-bedrijven). De misstanden die vanuit bedrijven en semipublieke instellingen worden gemeld, betreffen meestal een vermoeden van fraude, verduistering of diefstal. In de publieke sector gaat het meestal over een vermoeden van schending van voorschriften en regels.
Lees ook: Wat kan HR doen bij vermoedens van fraude?

Veiligheidsincidenten op vliegbasis

Een actuele klokkenluiderszaak is die van luchtmachtpiloot Victor van Wulfen. Hij maakte vijf jaar geleden melding van veiligheidsincindenten op de vliegbasis Eindhoven en wordt sindsdien naar eigen zeggen door zijn werkgever (Defensie) tegengewerkt. Van Wulfen heeft een kort geding aangespannen tegen het ministerie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels