nieuws

Ziekmelding is geen werkweigering

Arbeidsrecht

Een werknemer meldt zich meerdere keren ziek. Zijn werkgever vindt dat er sprake is van werkweigering. Is het ontslag op staande voet gerechtvaardigd?

Ziekmelding is geen werkweigering

Een werknemer is sinds 2004 werkzaam bij een schoonmaakbedrijf. Nadat de werknemer een tijd ziek is geweest, vindt in 2016 een werkhervattingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek levert de werkgever kritiek op het functioneren van de werknemer. In een volgend gesprek zouden afspraken gemaakt worden over het functioneren en de inzet.

Werknemer mag ontslag nemen

De werknemer meldt zich echter weer ziek en het vervolggesprek gaat niet door. Ook bezoekt de werknemer de bedrijfsarts. In een volgend gesprek geeft werkgever te kennen gegeven dat hij geen vertrouwen meer heeft in de werknemer. Hij biedt hem een lagere functie aan. Als de werknemer daarmee niet akkoord gaat, wordt een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Hij mag ook zelf ontslag nemen.

Ontslag op staande voet

De werknemer gaat akkoord met een vaststellingsovereenkomst, maar er wordt geen overeenstemming bereikt over de inhoud. De situatie escaleert en de werknemer meldt zich via zijn partner weer ziek. Een dag later ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet. De werknemer verzoekt de rechter vernietiging van het ontslag en doorbetaling van het loon.

Geen intentie om tot een oplossing te komen

Volgens de werkgever heeft de werknemer tot drie keer toe werk geweigerd. De werknemer zegt echter dat hij ziek was. De bedrijfsarts heeft de werknemer niet gezegd dat hij weer aan het werk moest gaan, maar alleen dat er een oplossing moest worden gevonden voor het tussen gerezen arbeidsconflict. De werknemer stelt dat de werkgever geen intentie had om tot een oplossing te komen. Er werd bijvoorbeeld geen verbeterplan geopperd.

Geen sprake van rechtsgeldig ontslag

De kantonrechter constateert dat er voor de ziekmelding van 1 november geen sprake was van ongeoorloofd verzuim. De e-mail die werd verstuurd over het op het werk verschijnen, noemde geen datum. Er is geen sprake van een rechtsgeldig ontslag en de rechter vernietigt dat dan ook. Het salaris dient daarom te worden doorbetaald.

Verstoorde arbeidsverhouding

De kantonrechter ziet dat er wel een verstoorde verhouding is ontstaan en dat het voortduren van de arbeidsovereenkomst onverstandig is. Zowel de werkgever als werknemer zijn het daarmee eens. Op verzoek van de werkgever wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden met toekenning van een transitievergoeding. Voor een billijke vergoeding is geen plaats omdat de werknemer daar ook niet om heeft gevraagd. Wel moet de werkgever de maanden na 1 november 2016 tot en met 1 april 2017 doorbetalen.

Bron: Rechtbank Limburg, 16 februari 2017 | ECLI:NL:RBLIM:2017:1362

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels