Einde arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Zo kan een opzegging van de werknemer of werkgever leiden tot het einde van de arbeidsovereenkomst, maar ook door tussenkomst van de rechter. Verder zijn er acht ontslaggronden die bij het UWV en bij de kantonrechter worden getoetst. Naast de voorgenoemde mogelijkheden kan een werkgever een werknemer ook op staande voet ontslaan, of kan er sprake zijn van een wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Ontslaggronden

In de wet is een limitatieve opsomming gemaakt van gronden waar de beëindiging van een arbeidsovereenkomst op gebaseerd kan worden. Dit worden de ‘redelijke gronden’ of ontslaggronden genoemd. De beoordeling van de ontslaggrond vindt plaats door het UWV of de kantonrechter. De route is geen vrije keus: een ontslag op bedrijfseconomische gronden en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verloopt via het UWV, voor alle andere ontslaggronden is de kantonrechter de bevoegde instantie.

De volgende links verwijzen naar een door onze gerenommeerde juristen uitgewerkte set artikelen inclusief jurisprudentie over de ontslaggronden:

hr-actualiteitendag
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR Actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat