nieuws

ActiZ roept bestuurders op beloningen niet te verhogen

Geen categorie

Zorginstellingen moeten de salarissen van hun bestuurders dit jaar niet indexeren. Dat past niet bij de oproep van dezelfde bestuurders aan hun personeel om de cao-lonen niet te verhogen. Dit staat in een directiemail van ActiZ, een organisatie van zorgondernemers, meldt het Nederlands Dagblad.

De mail, ondertekend door ActiZ-voorzitter en PvdA-senator Han Noten, lekte 20 april 2010 uit via de onlinenieuwsbrief van Zorgvisie. ActiZ bevestigde 21 april aan het Nederlands Dagblad dat Zorgvisie de mail correct heeft geciteerd.

Niet verantwoord
Volgens de nieuwe Beloningscode Bestuurders Zorg mogen de lonen van zorgbestuurders dit jaar geïndexeerd worden. Maar omdat de werkgevers zelf aan hun medewerkers hebben gevraagd af te zien van een cao-loonstijging, vindt de ActiZ-leiding het niet verantwoord dat de zorgbestuurders er dit jaar wel salaris bij krijgen.
Eerder deze maand stapten de vakbonden uit het overleg over de nieuwe cao voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Ze zijn kwaad dat de werkgevers vasthouden aan een nullijn voor het verplegend personeel. 'Een discussie of en in welke mate de beloning van bestuurders in de zorg in 2010 wel moet worden geïndexeerd, is niet in overeenstemming met de inzet in het cao-overleg om de lonen van uw medewerkers in 2010 niet te verhogen', aldus de mail van de ActiZ-directie. 'Dit behoeft geen nadere uitleg, veronderstellen we.'

Beloningscode
De Beloningscode Bestuurders Zorg (opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) is vorig jaar in het leven geroepen.
Het doel ervan is de hoogte van salarissen, toeslagen, pensioenen en vertrekregelingen aan de top van de zorgsector aan banden te leggen. Uitgangspunt is dat bestuurders niet meer dan 191.000 euro per jaar verdienen, inclusief bonussen en eventuele variabele beloningen (de zogenoemde balkenendenorm).
Secundaire arbeidsvoorwaarden voor bestuurders mogen niet meer verschillen van die voor andere werknemers. Het verhogen van salarissen via bijvoorbeeld aanvullende pensioenvoorzieningen is hierdoor onmogelijk geworden.

Reageer op dit artikel