nieuws

BDO lanceert Meldpunt Knellende Regels voor ondernemers

Geen categorie

BDO Accountants en Adviseurs heeft het Meldpunt Knellende Regels gelanceerd. Dit is een online platform waarop ondernemers melding kunnen maken van ‘knellende' regels die hen in hun ondernemerschap belemmeren. Het meldpunt staat ook open voor niet-BDO-klanten.

Betreft het een melding over een regel die meerdere ondernemers belemmert, dan stelt BDO de regel ter discussie en treedt zo nodig met regelgevende instanties in gesprek om te bekijken of de regelgeving niet eenvoudiger kan.

Praktijk
Het initiatief voor het Meldpunt komt vanuit de praktijk. Reinder Brummelman, bestuursvoorzitter van BDO: "Klanten vertellen ons steeds vaker dat ze vastlopen in regels en voorschriften. We bieden dan op dossierniveau advies, maar gaandeweg groeit onze behoefte om de problemen centraler aan te pakken. Dit nieuwe platform vormt daarvoor een uitstekend uitgangspunt. Want als een knellende regel onze klant treft, treft deze waarschijnlijk ook andere Nederlandse ondernemers. Overigens mogen ook ondernemers die geen klant van ons zijn, het Meldpunt gebruiken."


Meldpunt
Als een bericht over knellende regelgeving via het online Meldpunt binnenkomt, beoordeelt het Meldpunt-team eerst of de klacht daadwerkelijk breder wordt gedragen door ondernemers en of de klacht binnen de expertise van BDO – accountancy, fiscaliteit of consultancy – valt. Als aan die vereisten is voldaan, gaat BDO direct met de melding aan de slag. De vervolgacties die door BDO worden ondernomen, worden op de website van het Meldpunt geplaatst.

Pilotfase
Tijdens de pilotfase van het Meldpunt werd al een aantal meldingen geregistreerd. Zo naderde voor een ondernemer de afloop van de termijn voor de herinvesteringsreserve. Door de verslechterde economie zijn nieuwe rendabele investeringen schaars en komt de financiering ervan niet of zeer moeilijk rond. Voor de ondernemer bestaat het gevaar dat de termijn verloopt, de liquiditeit weglekt naar de fiscus en de investeringscapaciteit van de onderneming worden ondermijnd. BDO meent dat de regels rond de herinvesteringsreserve moeten worden versoepeld.

BDO verwoordt dit standpunt op het Meldpunt en zal deze onder de aandacht brengen van politiek Den Haag. Concrete acties zijn te volgen op http://www.knellenderegels.nl/ .

Reageer op dit artikel