nieuws

Bond: Personeel ziekenhuizen voelt zich minst veilig op werk

Geen categorie

Ziekenhuispersoneel voelt zich veel minder veilig op het werk dan ander personeel in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Abvakabo FNV naar grensoverschrijdend gedrag van seksuele aard. Incidenten van deze aard blijken in de ziekenhuizen minder vaak bespreekbaar met de werkgever.

Vorige maand ontstond ophef over het verrichten van seksuele handelingen in de thuiszorg na berichten over het verzoek van een cliënt aan zijn verzorgende. Naar aanleiding van de discussie die hierdoor ontstond, heeft Abvakabo FNV in samenwerking met marktonderzoeksbureau ADV een enquête onder haar leden gehouden over grensoverschrijdend gedrag van cliënten: hoe vaak komt het voor en hoe gaan werknemers er mee om? Ruim 600 leden van de vakbond deden mee aan de enquête.

Resultaten
Opvallend is dat werknemers in ziekenhuizen vaker aangeven dat:
– zij zich niet veilig voelen op hun werk;
– grensoverschrijdend gedrag niet bespreekbaar is bij de werkgever;
– hun werkgever ze niet ondersteunt bij situaties waarin zij zich onprettig voelen;
– niet bekend is hoe de werkgever omgaat met situaties waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Cultuur
Toch krijgt het ziekenhuispersoneel, vergeleken met andere zorgwerknemers, het minst vaak te maken met grensoverschrijdend gedrag van seksuele aard. Elise Merlijn, bestuurder Zorg Abvakabo FNV wijt het gevoel van onveiligheid dan ook aan de cultuur in ziekenhuizen: ''Ziekenhuispersoneel krijgt misschien niet vaak seksuele verzoeken zoals bij het voorval in de thuiszorg, maar er is veel vaker sprake van agressie en geweld tegen personeel; van cliënten, maar ook van bezoekers. Werkgevers blijken hun werknemers hierbij onvoldoende bij te ondersteunen. Zo wordt niet altijd aangifte gedaan. Vaak voelen werknemers zich helemaal niet gesteund. Terwijl dergelijke incidenten vaak echt traumatisch zijn.'

Andere opvallende resultaten
– Seksuele verzoeken van cliënten komen het vaakst voor in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (vvt).
– In de ggz heeft maar liefs 30 procent van de ondervraagden eens of vaker een verzoek gekregen tot het uitvoeren van seksuele handelingen.
– Ook krijgen respondenten uit de vvt en ggz vaker te maken met ander seksueel gedrag van cliënten.

Positief
Uit de enquête komen ook positieve resultaten. Ruim 80 procent van de respondenten uit de zorg voelt zich wél veilig op het werk. Bij ruim driekwart is grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar met de werkgever. Als de respondenten niet bij de werkgever aankloppen, dan is dat meestal omdat ze de situatie zelf opgelost hebben. Van de respondenten die wel bij de werkgever aanklopten, geven bijna vijf op de tien aan dat de werkgever de cliënt hierna heeft aangesproken. Vier op de tien kregen ondersteuning van de werkgever.

Nascholing
Abvakabo FNV benadrukt dat dit onderwerp altijd serieus moet worden genomen. In de beroepscode verpleging en verzorging staat duidelijk dat verpleegkundigen geen enkele intieme of persoonlijke relatie met de zorgvrager mogen aangaan. Dat hier nu nog niet genoeg aandacht voor is, blijkt uit de enquête: meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat er meer aandacht tijdens de opleiding moet worden besteed aan het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Uit veel antwoorden op de open vragen, blijkt bovendien dat het bespreekbaar maken erg belangrijk wordt gevonden. Abvakabo FNV pleit voor het versterken van werknemers door cursussen en nascholing, specifiek gericht op (sociale) vaardigheden om om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. De bond vindt ook dat werkgevers een sfeer moeten scheppen waarin dit soort zaken besproken kan worden, en bovendien actie moeten ondernemen als hun werknemers aan de bel trekken.

Meer informatie
Hoe ga je om met seksualiteit, agressie, teleurstellingen in de zorg? Sociale vaardigheden en communicatie verbeteren? Kik hier.

Reageer op dit artikel