nieuws

De Friesland investeert in preventie en kwaliteit

Geen categorie

Investeren in projecten om te zware kinderen weer meer aan het bewegen te krijgen. Samen met gemeenten en woningcorporaties kwetsbare ouderen voorzieningen bieden op het gebied van domotica (alarmering, televerbinding), zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit vergroot de kwaliteit van leven en houdt dorpen leefbaar. Met deze projecten wil De Friesland Zorgverzekeraar duidelijk uidrukking geven aan haar maatschappelijke rol binnen de provincie.

Dit blijkt uit 'Gedreven door zorg', strategisch plan 2010-2013, dat De Friesland 21 april 2010 heeft gepresenteerd. Volgens Diana Monissen, voorzitter van de raad van bestuur, heeft een organisatie als De Friesland met zo'n groot marktaandeel in de provincie (65 procent), de maatschappelijke plicht om iets terug te doen voor de regio.

Preventie
'
Wij hebben daarbij gekozen voor de speerpunten "preventie en gezondheid" en "wonen en leefbaarheid". Thema's die raken aan de kwaliteit van leven en die dicht bij ons staan als zorgverzekeraar. Investeren in preventie levert op termijn niet alleen voordelen op voor de cliënt zelf, de kosten van de zorg stijgen ook minder snel. En dat is hard nodig, zeker met de bezuinigingen die op ons af komen.' Binnenkort start een eerste project in twee wijken, een in Leeuwarden en een in een andere grote Friese plaats, samen met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.

Kwaliteit van zorg
Met klanten en zorgaanbieders wil De Friesland werken aan verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg. 'We willen de klanten veel beter en directer betrekken bij de zorg die we inkopen. Waar hebben mensen behoefte aan? Dat willen we weten. Daarvoor zetten we klantenpanels in, doen we onderzoek naar ervaringen in de zorg en maken we meer gebruik van sociale media.' Die kwaliteit van zorg moet meer transparant worden dan tot nu toe het geval is geweest, zodat mensen ook echt iets te kiezen hebben.

E-health
Belangrijke ontwikkelingen zijn te verwachten op het gebied van E-health. De Friesland is al betrokken bij allerlei vormen van zorg op afstand, zoals teleradiologie op Ameland en telecardiologie samen met het Medisch Centrum Leeuwarden. Zorg op afstand en online therapie moeten er uiteindelijk voor zorgen dat patiënten zelf meer de regie houden over hun eigen leven en ziekte. Ze pikken zelf sneller signalen op als er echt wat aan de hand is en hoeven minder vaak onnodig naar het ziekenhuis. Ook heeft meer kennis over de eigen ziekte vaak een positieve invloed op een gezondere leefstijl.

Zorgkosten
Beheersing van de zorgkosten is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Waar dat kan en verantwoord is, wil De Friesland zoveel mogelijk zorg door de huisarts laten uitvoeren. Dat is prettig voor de patiënt, want dicht bij huis, en vaak goedkoper. Alleen wanneer dat echt nodig is, zouden patiënten doorverwezen moeten worden naar een ziekenhuis.

Zorg concentreren
Daarnaast laat De Friesland momenteel een analyse uitvoeren naar de kosten bij ziekenhuizen om te kijken of en hoe deze omlaag kunnen. In de toekomst zullen steeds meer behandelingen worden geconcentreerd in bepaalde ziekenhuizen. 'Je moet als ziekenhuis niet meer alles willen doen. Dat is niet alleen heel kostbaar, versnippering van zorg gaat ook nog eens ten koste van de kwaliteit. Van sommige behandelingen is bekend dat je er vooral veel van moet doen om voldoende ervaring te hebben en kwaliteit van zorg te kunnen bieden', aldus Monissen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het plaatsen van maagbandjes of de behandeling van kinderdiabetes.

Groei
Verder wil De Friesland de komende jaren groeien. Om klanten meer keuzemogelijkheden te bieden, ontwikkelt De Friesland een eigen internetlabel en er is een nieuw product ontwikkeld 'Het Beterschap' om bedrijven te ondersteunen bij verzuimbeleid, reïntegratie en gezondheidsbeleid.

Meer informatie:
Strategisch Plan van De Friesland Zorgverzekeraar, 'Gedreven door zorg'

Reageer op dit artikel