nieuws

Integriteit werknemer van groot belang

Geen categorie

Een man werkt al ruim 41 jaar bij een grote bank, het laatst als verkoopadviseur en plaatsvervangend vestigingsmanager. Hij krijgt in oktober 2008 op staande voet ontslag.

Voor het ontslag op staande voet waren diverse redenen. Zonder toestemming van de bank had de man zichzelf gemachtigd voor een rekening van een klant, daar 18.000 euro van opgenomen en een deel ervan op zijn eigen rekening gestort. Hij heeft ook enkele malen ten onrechte geld opgenomen van de rekening van een vereniging waarvan hij penningmeester was. Dat geld – 3000 euro – heeft hij later wel teruggestort.

De werknemer wil dat het ontslag nietig wordt verklaard. Hij vindt dat er sprake is van een onregelmatigheid en kennelijke onredelijkheid van het ontslag. De kantonrechter oordeelt allereerst dat een switch van nietigheid naar onregelmatigheid mogelijk is. Als er geen sprake is van een geldig ontslag op staande voet, dan is dat ontslag onregelmatig.

Niet geloofwaardig
Dan moet vervolgens worden beoordeeld of het ontslag ook kennelijk onredelijk is. Daarbij dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen. De gevolgen van het ontslag op staande voet zijn voor de werknemer zeer ernstig. Echter, de kantonrechter acht het verweer van de werknemer niet geloofwaardig.

De werknemer verklaarde dat hij voor eigen gebruik 1000 euro van het geld dat voor de klant bestemd was, apart had gehouden en dat hij het terug zou storten zodra hij zijn salaris zou ontvangen. Maar het salaris had hij toen al ontvangen. Ook had hij gedaan alsof er 18.000 euro in een envelop zat, terwijl hij wist dat het om een bedrag van 17.000 euro ging.

Integriteit
De werknemer is op de hoogte van alle binnen de bank geldende regelingen. Voor een financiële instelling als de bank, waarbij zowel de bank als de klanten maar ook de verdere omgeving van de bank volledig op de integriteit van de medewerkers moeten kunnen vertrouwen, is wegvallen van de vertrouwensbasis zo ernstig dat de persoonlijke belangen van de werknemer minder zwaar wegen. De rechter oordeelt daarom dat het ontslag rechtsgeldig is.

Bron: Kantonrechter Amsterdam 4 september 2009, JAR 2009, 259; LJN BJ8584

Reageer op dit artikel