nieuws

KNMG: Baseer basispakket op risicosolidariteit

Geen categorie

Versmalling van het basispakket kan eenvoudig leiden tot minder toegankelijke zorg voor burgers met  lagere inkomens. Oproep KNMG aan politiek: zorg voor een breed en toegankelijk basispakket en betrek bij de samenstelling en opschoning de medische beroepsgroep.

De KNMG staat voor een breed, modern en doelmatig basispakket. In zo'n pakket is alle zorg opgenomen die noodzakelijk is. In het kader van de forse financiële ombuigingen sluit de politiek een versmalling van het basispakket niet uit. Voor zorg die niet meer is opgenomen in het basispakket kunnen patiënten zich aanvullend verzekeren, zo wordt gedacht. De KNMG vindt echter dat dit de solidariteit tussen gezonde en zieke zorgverzekerden uitholt. En solidariteit is een belangrijke basis van onze gezondheidszorg.

Toegankelijkheid op de tocht
Bovendien hebben zorgverzekeraars geen acceptatieplicht en geen zorgplicht voor patiënten die zich aanvullend willen verzekeren. En wat te denken van het feit dat zij hun premies mogen differentiëren? Ook is de zorgtoeslag niet van toepassing op de aanvullende verzekering. Door verplaatsing naar de aanvullende verzekering ontstaat het onwenselijke risico dat noodzakelijke zorg financieel ontoegankelijk wordt voor burgers met lagere inkomens.

Schonen basispakket
De KNMG vindt dat het basispakket wel degelijk gescreend moet worden op de noodzakelijkheid van opgenomen verstrekkingen. Zo moeten behandelingen en geneesmiddelen die (te) zeer op elkaar lijken in uitvoering en effect maar verschillen in kosten goed tegen het licht worden gehouden. Op die manier kan het pakket worden opgeschoond. Tegelijkertijd moet er meer (tijdelijke) ruimte in het basispakket komen voor innovaties, waardoor iedereen die dat nodig heeft ook op dergelijke innoverende behandelingen aanspraak kan maken .De beroepsgroep moet daarom een voorname rol spelen in de advisering over het basispakket.

Oproep
De KNMG roept de politiek op om zeer terughoudend te zijn met versmalling van het basispakket en de beroepsgroep artsen een duidelijke plaats te geven in de advisering over de samenstelling van het pakket.

Reageer op dit artikel