nieuws

Love hurts

Geen categorie

Een werkneemster werkt bij een uitgever als accountmanager. In 2008 krijgt zij een liefdesrelatie met haar collega. Deze treedt een paar maanden later in dienst bij een concurrent. De werkgever wil haar daarom overplaatsen. Zij accepteert dat niet en stapt naar de kantonrechter en daarna naar het Hof. Zij krijgt ongelijk.

De werkneemster is sinds 1 januari 1989 in dienst bij een uitgever. Per juli 2007 is zij benoemd tot accountmanager binnen een van de businessunits, waar zij zich bezighoudt met advertentiewerving voor een vakblad. In 2008 krijgt de werkneemster een liefdesrelatie met een collega die datzelfde jaar overstapt naar een andere uitgever om daar een concurrerende titel op te zetten.

De werkgever van de vrouw vindt dit een riskante ontwikkeling. Om te voorkomen dat plannen uitlekken naar de concurrent wil hij haar overplaatsen naar een andere businessunit. De functie is gelijkwaardig, de arbeidsvoorwaarden eender. De werkneemster meldt zich vrijwel meteen ziek en mailt haar werkgever dat zij de aangeboden functie niet als passend ervaart. Overleg levert niets op.

Kort geding
De werkgever stelt daarop vast dat de werkneemster arbeidsgeschikt is. Als zij haar werkzaamheden niet hervat, zal salarisbetaling worden gestaakt. Overleg levert niets op en de werkneemster spant een kort geding aan waarbij zij loondoorbetaling en werken in haar oude functie eist. De kantonrechter wijst de vordering af.
 
Vervolgens dienen partijen over en weer een ontbindingsverzoek in. Dat leidt tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst per 1 april 2009 onder toekenning van een vergoeding aan de werkneemster van 17.500 euro in plaats van de door de werkneemster gevraagde ruim 100.000 euro.

In beroep
De werkneemster gaat in beroep bij het Hof. Daar gaat het vooral om de vraag of de overplaatsing de toets der kritiek kon doorstaan. De arbeidsovereenkomst van de werkneemster bevat geen eenzijdig wijzigingsbeding. Of de werkgever en de werknemer zich als een goede werkgever en werknemer hebben gedragen, wordt beoordeeld aan de hand van de maatstaf van de Hoge Raad.

Volgens die maatstaf moet een werknemer ingaan op redelijke voorstellen van de werkgever, die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk. Hij mag ze alleen afwijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden. Het Hof toetst aan drie criteria: de aard van de gewijzigde omstandigheden, de aard en de ingrijpendheid van het voorstel en het belang van de werkgever.

Gewijzigde omstandigheden
Het Hof kwalificeert de affectieve relatie en de overstap van de collega als gewijzigde omstandigheden op het werk, niet als gewijzigde omstandigheden in de privésfeer. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling zou de arbeidsrelatie van de werkneemster met de uitgeverij immers onder druk kunnen komen te staan. De rechter merkt het aanbod tot overplaatsing als redelijk aan.

Nu de relatie in de risicosfeer van de werkneemster ligt, mocht van haar worden gevergd dat zij op het aanbod inging. Het beroep faalt, het Hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. Het belang van dit hoger beroep was overigens beperkt: de arbeidsovereenkomst tussen partijen was inmiddels ontbonden. De vrouw verloor haar baan als gevolg van de liefde.

Bron: Hof 's-Gravenhage 30 juni 2009. LJN BK0506, zaak/rolnummer 798148/08-25694

Reageer op dit artikel