nieuws

Management: liever navelstaren dan naar buiten kijken

Geen categorie

Nederlandse organisaties zijn sterk intern gericht en hebben nauwelijks aandacht voor de lange termijn. Het management is vooral bezig met het sturen op de kwartaalcijfers. De afgelopen 10 jaar konden bedrijven met noodingrepen (reorganisaties, bezuinigingen) het bedrijf redden, maar de huidige economische crisis vraagt om een andere blik van het management. Een die gericht is op zijn omgeving en niet alleen op zijn eigen prestaties. Managementinformatie moet het management daarbij helpen. Helaas ziet het management deze toegevoegde waarde van managementinformatie niet.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Versterken van de Voorspelbaarheid dat 22 april jongstleden is gepresenteerd door Bisnez Management. Het adviesbureau baseert zijn bevindingen op een onderzoek onder 105 beslissers, in dienst bij profit en non-profit organisaties. Het onderzoek is van augustus 2008 tot en met maart 2010 uitgevoerd.

Ageren of reageren
De huidige crisis heeft aangetoond dat bedrijven nog meer uit moeten gaan van het ondenkbare. Het is niet meer voldoende om puur te kijken naar eigen prestaties. Bedrijven zijn sterk afhankelijk van wat er in hun omgeving gebeurt. Cruciaal is dat het management tijdig signalen in de omgeving herkent, die uiteindelijk impact op het bedrijf kunnen hebben. Uit het onderzoek komt naar voren dat ‘slechts' één op de drie organisaties informatie krijgt over veranderingen in de omgeving. Gevolg is dat bedrijven worden verrast door onverwachte ontwikkelingen, waarna vaak niets anders rest dan brandjes blussen. Dit betekent veelal het drastisch snijden in kosten of zelfs het aanvragen van een faillissement. Een grondigere risicoanalyse zou bedrijven in staat hebben gesteld de gewenste voorzorgsmaatregelen te treffen. Het is het verschil tussen ageren en reageren.

Reageer op dit artikel