nieuws

Meer winkeliers bestolen door personeel

Geen categorie

De interne criminaliteit (diefstal van geld of goederen door het eigen personeel) in de detailhandel is licht toegenomen ten opzichte van 2006. Toen kreeg zeven op de honderd winkels er mee te maken, vorig jaar was dat acht op de honderd.

In deze sector is grote variatie naar type bedrijf te zien: zo geeft 25 procent van de supermarkten aan met interne criminaliteit te maken te hebben tegen gemiddeld 8 procent in de gehele sector.

Bedrijfscriminaliteit
Dat blijkt uit de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (pdf-bestand) van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie.

Het percentage bedrijven dat te maken heeft gehad met interne criminaliteit in 2009, wijkt niet af van 2006. In totaal is 5 procent van alle bedrijfsvestigingen in aanraking gekomen met interne criminaliteit.

Dit loopt uiteen van 9 procent in de sector horeca en 8 procent in de detailhandel tot 2 procent in de zakelijke dienstverlening. In de sectoren transport en bouw heeft 5 procent van de bedrijven te maken gehad met interne criminaliteit.

Maatregelen
De meest getroffen maatregel om interne criminaliteit tegen te gaan is het controleren van referenties bij de aanname van nieuw personeel (52 procent van de bedrijven). Ten opzichte van 2006 is deze maatregel in 2009 vaker toegepast (toen 41 procent).

Daarnaast stelt 44 procent van de bedrijven regels op voor het eigen personeel met betrekking tot interne criminaliteit. Ook dit is toegenomen ten opzichte van 2006 (toen 36 procent). Vier op de tien bedrijven (39 procent) doet standaard aangifte na het constateren van interne criminaliteit. Ook hier is sprake van een toename ten opzichte van 2006 (toen 30 procent).

De resultaten van de Monitor van 2009 laten zien dat het totaal aantal gerapporteerde delicten in het bedrijfsleven (dus niet alleen interne) ten opzichte van 2004 is gedaald. In 2004 werden 2,9 miljoen delicten gerapporteerd binnen de sectoren bouw, detailhandel, horeca, transport en zakelijke dienstverlening. In 2009 is dit 2,3 miljoen.
Bijlagen:

Bron: Redactie Plein+

Reageer op dit artikel