nieuws

Milieulijst MIA/Vamil 2010 uitgebreid met elektrische auto’s

Geen categorie

De Milieulijst van de MIAVamil is op 20 april tussentijds aangepast. Er staan nieuwe fiscale aftrekmogelijkheden op voor bedrijven, vooral op het gebied van duurzaam vervoer. Vanaf 21 april kunnen elektrische brommers en snorfietsen met lithiumaccu en elektrische personenauto's fiscaal voordelig worden aangeschaft. Voor elektrische auto's geldt dit zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

Fiscale aftrekmogelijkheden
Ook zijn er nu fiscale aftrekmogelijkheden voor investeringen in vulpunten met biobrandstoffen en vervanging van asbesthoudende daken. De wijziging van de Milieulijst omvat niet alleen nieuwe fiscale aftrekmogelijkheden maar ook een aantal aangepaste omschrijvingen van investeringen die al op de lijst stonden.

Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Doel van de beide regelingen is Nederlandse ondernemers te stimuleren om te investeren in een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Meer informatie over de MIA/Vamil-regeling is te vinden op de website van SenterNovem.

Reageer op dit artikel