nieuws

Misverstanden rond de werkkostenregeling ontzenuwd

Geen categorie

Rond de werkkostenregeling zwermt een stroom van geruchten. Wat is waar en wat niet? BDO zet een aantal misverstanden op een rij.

Werkkostenregeling nog geen wet?
De werkkostenregeling is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. De werkkostenregeling is dus wet en gaat vanaf 1 januari 2011 in. Natuurlijk kan de wet net als alle andere geldende regelgeving worden ingetrokken of aangepast, maar daar zijn op dit moment geen aanwijzingen voor. Wel geldt er een overgangsfase: in 2011, 2012 en 2013 kunnen werkgevers jaarlijks een keuze maken: de huidige regels toepassen of de werkkostenregeling al toepassen.

Tijd genoeg?
Vanwege deze overgangsregeling redeneren sommigen dat het allemaal nog niet zo'n haast heeft. Niets is echter minder waar:

  • Uit onderzoek blijkt dat al op 1 januari 2011 overstappen op de werkkostenregeling voor een aantal werkgevers voordelig is.
  • De juiste keuze (wel of niet overstappen) kan echter pas worden gemaakt na inventarisatie van alle arbeidsvoorwaarden.
  • Het inventariseren van alle personeelsvoorzieningen kost veel tijd.
  • Na inventarisatie zal er gekeken moeten worden welke administratieve en financiële gevolgen de werkkostenregeling heeft.
  • Er zullen keuzes moeten worden gemaakt: wel overstappen, niet overstappen, dan wel overstappen maar eerst administratieve organisatie en arbeidsvoorwaarden aanpassen.
  • Cafetariasystemen zullen moeten worden aangepast of juist opgestart in verband met de nieuwe mogelijkheden.
  • Er moet overleg worden gevoerd met de werknemers.
  • Mogelijk moeten er (nieuwe) afspraken worden gemaakt met de Belastingdienst.
  • Werknemers moeten worden voorgelicht.

Werkkostenregeling nadelig?
De werkkostenregeling pakt niet voor alle werkgevers nadelig uit. Een aantal werkgevers krijgt meer ruimte om onbelaste zaken te verstrekken en te vergoeden. Of via een cafetariasysteem, waardoor de werkgever niets extra's betaalt, maar de werknemer er netto wel op vooruit gaat.

Alleen nog maar 1,4 procent loonsom belastingvrij te vergoeden?
Nee, de 1,4 procent is een extraatje. Een aantal kosten is nog belastingvrij te vergoeden. Bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten. Al veranderen deels wel de voorwaarden waaronder de kosten belastingvrij te vergoeden zijn. Daarnaast zijn ook intermediaire kosten zoals representatiekosten en autokosten belastingvrij te vergoeden. Alleen niet altijd meer via een vaste kostenvergoeding.

Gebonden aan een CAO, dus afwachten?
In nagenoeg geen enkele CAO is rekening gehouden met de werkkostenregeling en de gevolgen die dit heeft. Zo bevatten veel CAO's nog ruilmogelijkheden als het omzetten van loon in een vergoeding voor vakbondscontributie of een fiets, terwijl dat straks mogelijk niet eens meer voordelig is. Daarnaast hebben veel kostenvergoedingen opgenomen in CAO's andere gevolgen binnen de werkkostenregeling. Ook, maar wellicht juist als uw organisatie onder een CAO valt, is het belangrijk om in beeld te hebben wat de werkkostenregeling impliceert.

80 procent eindheffing duur?
Dat valt mee, werknemers (en ook dga's) die in het 52 procentstarief vallen, kunnen hier zelfs voordeel mee behalen. U moet beseffen dat 80 procent (gebruteerde) eindheffing overeenkomt met ongeveer 44 procent enkelvoudige belasting. Via cafetariasystemen kunnen allerlei zaken goedkoper door de werknemer worden aangeschaft. En dan niet alleen zakelijke dingen, maar ook een flatscreen of een vakantiereis.

Reageer op dit artikel