nieuws

Ook strafblad voor fiscale delicten

Geen categorie

Per 1 oktober 2010 kan voor een fiscaal misdrijf of een fiscale overtreding door de Belastingdienst of de inspecteur een strafbeschikking worden vastgesteld. Dit betekent dat er een strafblad wordt ingevoerd voor fiscale  delicten, schrijft Vakblad voor de MKB-adviseur.

De fiscale beschikking kan aanwijzingen bevatten waaraan de verdachte moet voldoen, zoals:

  • afstand doen van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurdverklaring;
  • voldoening aan de Staat van een geldbedrag gelijk aan of lager dan het geschatte voordeel – met inbegrip van besparing van kosten – door de verdachte verkregen door middel van of uit het strafbare feit;
  • uitlevering aan de staat van voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, dan wel voldoening van de geschatte waarde;
  • het alsnog voldoen aan een bij de belastingwet gestelde verplichting.

Bij een strafbeschikking is sprake van vervolging en strafoplegging zonder tussenkomst van de rechter. Tegen deze beschikking kan binnen veertien dagen verzet worden aangetekend. Bij verzet kan de Officier van Justitie de strafbeschikking definitief intrekken of wijzigen. Wordt niet aan de voorwaarden voor de strafbeschikking voldaan, dan kan de zaak alsnog voor de strafrechter worden gebracht.

Strafblad
De Justitiële Informatiedienst beheert een register waarin justitiële gegevens staan vermeld, het zogenoemde justitieel documentatiesysteem. Fiscale overtredingen worden niet geregistreerd, fiscale misdrijven wel. Een fiscaal misdrijf is het opzettelijk niet, of niet juist doen van een aangifte, of het opzettelijk niet voldoen aan de in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen opgenomen meewerkverplichtingen. Er wordt dus een strafblad opgebouwd. Dat kan lastig zijn als een Verklaring omtrent het Gedrag moet worden aangevraagd voor bijvoorbeeld een sollicitatie.

Ook strafblad voor medepleger?
De vraag is nu of dat op grond van de 4e tranche Awb ook leidt tot een strafblad voor de adviseur als deze een boete krijgt opgelegd als ‘medepleger' van een fiscaal misdrijf. De bij een strafbeschikking opgelegde geldboete wordt geïnd door de Belastingdienst. Het Openbaar Ministerie zal samen met de Belastingdienst gezamenlijke richtlijnen maken voor de fiscale strafbeschikking.

Reageer op dit artikel