nieuws

Roestig HRM bij staalbedrijf

Geen categorie

Staalbedrijf Corus is een grootscheepse HR-transformatie gestart. Teveel administratief en operationeel HR-werk werd uitgevoerd in de lokale eenheden en strategisch HR-beleid was fragmentarisch geïmplementeerd.

HR binnen Corus IJmuiden draaide lang niet slecht. Sterker nog, op de meeste HR-gebieden waren best practice-voorbeelden te vinden van hoge kwaliteit.

Lokale HR-managers en -adviseurs opereerden als HR-generalisten binnen de autonome eenheden. Afhankelijk van lokale prioriteiten werden arbeidsregelingen en arbeidsbeleid lokaal geïnterpreteerd en toegepast.

Tevredenheid
Sommige lijnmanagers waren tevreden over HRM omdat hun directe HR-manager of HR-adviseur aan de verwachtingen voldeed.

Anderen waren minder tevreden over de centrale HR-dienstverlening vanwege incidenten die zij hadden meegemaakt. Weer andere lijnmanagers waren ontevreden over de samenwerking binnen de HR-functie waardoor de HR-dienstverlening aan kwaliteit inboette.

Een generieke conclusie is dat lijnmanagers over het algemeen tevreden waren over hun directe HR-manager of -adviseur maar minder tevreden waren over de HR-functie als geheel.

Tevredenheid van Corus-medewerkers varieerde afhankelijk van de lokale omgeving waarin zij opereerden. Lokale interpretatie en toepassing van arbeidsregelingen werkten voor de ene medewerker gunstiger uit dan voor de andere.

Geïsoleerd en te zwaar
Uit een analyse bleek de problematiek voort te komen uit het geïsoleerd opereren van de diverse HR-onderdelen. Vanuit deze analyse concludeerde het HR-managementteam dat de kwaliteit van de HR-dienstverlening omhoog moest.

Bovendien bleek uit benchmarkcijfers dat de HR-organisatie in IJmuiden te zwaar was, zodat ook een kostenbesparing haalbaar moest zijn. De prioriteit binnen het HR-transformatieproject ging echter naar het verbeteren van de kwaliteit. Als dit vervolgens ook nog tot kostenbesparing zou leiden, dan was dat mooi meegenomen.

Twee delen
De GIDS voor Personeelsmanagement publiceert het verhaal in twee delen in twee opeenvolgende edities. Dit is deel 1 dat de transformatie beschrijft tot en met het toeslaan van de crisis.

In deel 2 (te publiceren in het meinummer van de GIDS) beschrijven de auteurs wat er tijdens de crisis is gebeurd en hoe het HR-transformatieproject is afgelopen.

Piet-Hein Speel werkt bij PA Consulting Group. Namens Corus trad Harold van der Weegen op als programmamanager van het HR-transformatieproject en Guido Bockting was HR-directeur CRD&T en projectleider.

Lees het volledige artikel in nummer 4 van de GIDS voor Personeelsmanagement.

GIDS voor Personeelsmanagement staat iedere maand boordevol vakinformatie voor de HR-professional die meer wil weten. Doortimmerde journalistieke stukken, afgewogen vakartikelen en nuttige rubrieken als Arbeidsrecht komen iedere maand aan de orde.

Meer informatie en bestellen

Reageer op dit artikel