nieuws

Subsidie voor inburgering op werkvloer

Geen categorie

Werkgevers worden in 2010 gestimuleerd tot het organiseren van inburgering voor werknemers op de werkvloer. Daarvoor stelt minister Van Middelkoop voor WWI dit jaar in totaal zeven miljoen euro beschikbaar. De doelgroep is onder meer werkzaam in de schoonmaakbranche, de land- en tuinbouw, bij schilders- en productiebedrijven. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en […]

Werkgevers worden in 2010 gestimuleerd tot het organiseren van inburgering voor werknemers op de werkvloer. Daarvoor stelt minister Van Middelkoop voor WWI dit jaar in totaal zeven miljoen euro beschikbaar. De doelgroep is onder meer werkzaam in de schoonmaakbranche, de land- en tuinbouw, bij schilders- en productiebedrijven.

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en maakt deel uit van de uitvoering van het Deltaplan Inburgering. Het kabinet vindt het leren van de Nederlandse taal cruciaal om mee te kunnen doen in de samenleving. Tot uiterlijk 31 oktober 2010 kunnen werkgevers een subsidieaanvraag indienen.

De subsidie is een bijdrage in de kosten van de ondersteunende activiteiten die de werkgever verricht om de inburgering mogelijk te maken. Hij geldt voor werknemers die een inburgeringscursus gaan volgen of een voorziening om de taal te bevorderen in combinatie met een mbo-opleiding. Het kan gaan om de inrichting van een leslokaal op de werkvloer, het gebruik of de aanschaf van lescomputers en het bieden van ruimte aan de werknemer om onder werktijd de taal te leren.

De bijdrage bedraagt 1.000 euro per deelnemer, met een maximum van 25.000 euro per werkgever.

Zie ook: http://www.hetbegintmettaal.nl/

Reageer op dit artikel