nieuws

Succes kent ook een schaduwzijde voor de ZorgZaak

Geen categorie

De thuiszorgbranche is de afgelopen tijd niet altijd even positief in het nieuws geweest. Berichten over fraude en faillissementen wisselden elkaar af. De ZorgZaak uit Hoogeveen was daarop een uitzondering want de Hoogeveense thuiszorgonderneming kwam diverse keren positief in het nieuws, won een prestigieuze onderscheiding als 'Zorgonderneming van het Jaar' en is nu weer genomineerd voor 'De Gouden Drentse Duim', een onderscheiding die wordt uitgereikt door Zorgbelang Drenthe. Toch lijkt dit succes zich nu tegen het eigen bedrijf te keren.

Ruud Slot, directeur van de ZorgZaak, beaamt dit. ; Vooropgesteld: we zijn enorm blij met al die positieve aandacht voor ons bedrijf. Waardering krijgen voor je werk is natuurlijk altijd prettig, iedereen wil graag een pluim ontvangen. Al die positieve aandacht heeft er toe geleid dat steeds meer zorgvragers zich bij de ZorgZaak melden en thuiszorg van ons willen ontvangen. Iedere ondernemer zou blij moeten zijn met een toename van de vraag naar zijn producten of diensten maar helaas ligt dat in de thuiszorgbranche toch iets ingewikkelder. Doordat wij met budgetten moeten werken is een gevolg van de toegenomen vraag dat het plafond van die budgetten eerder worden bereikt en dat wij wellicht worden gedwongen om "nee" te verkopen aan onze cliënten. En dat druist recht tegen onze bedrijfsfilosofie in waar juist het belang van onze cliënten altijd centraal staat'.

Straf
De ZorgZaak is voortdurend in overleg met het Zorgkantoor Achmea om een oplossing te vinden voor het probleem. Slot: 'In feite worden we nu gestraft voor het feit dat we gewaardeerd worden door onze cliënten. Dat is natuurlijk eigenlijk te zot voor woorden. Met het Zorgkantoor Achmea hebben we erg goede gesprekken hierover. Ook zij onderkennen het probleem. Ook bij het Zorgkantoor staat het belang van de zorgvragers centraal. Overigens zijn wij niet de enige thuiszorgonderneming die worstelt met dit probleem. Ook collega's als Beter Thuis Wonen en de Zorggroep Drenthe hebben te maken met dezelfde problematiek.'

Herbezinning
Het Zorgkantoor Achmea is zich nu aan het herbezinnen over het inkoopbeleid om in de nieuwe contracteerperioden de waardering vanuit cliëntperspectief een nog prominentere rol te laten spelen.
Nu is het nog zo dat de geraamde zorguren aan het begin van het jaar door het zorgkantoor worden ingekocht bij gecontracteerde aanbieders. De financiële middelen worden vooraf verdeeld volgens vaste contractafspraken tussen zorgaanbieder en het zorgkantoor en dit wordt begrensd door een productieplafond per zorgaanbieder. Als dit plafond bereikt is kan een zorgaanbieder geen nieuwe cliënten meer in zorg nemen. In een mogelijke nieuwe systematiek vervalt het plafond en kan een zorgaanbieder op basis van voorkeur van de cliënt achteraf declareren bij het zorgkantoor. Er komt dan meer het principe van 'geld volgt zorg'.
Ondanks dat een dergelijk nieuwe systematiek ook financiële nadelen voor een zorgaanbieder met zich mee kan brengen juicht Slot een dergelijk initiatief van Achmea van harte toe. Slot: 'De cliënt komt hiermee meer centraal te staan. De zorgaanbieder wordt afgerekend op prestaties en de waardering hiervan door cliënten. Je voorkomt met dit systeem dat goed presterende zorgaanbieders bij het bereiken van hun productieplafond een "nee" aan nieuwe cliënten moet verkopen, waardoor de cliënt niet de zorg van de aanbieder van voorkeur kan krijgen. Tot de tijd dat Achmea haar inkoopbeleid op dit punt gaat herzien zullen we het binnen de huidige spelregels moeten gaan oplossen en wordt het voor de ZorgZaak en nog enkele aanbieders in Drenthe spannend'. Gelet op de huidige verhouding en contacten tussen Achmea en Drentse aanbieders heeft Slot er vertrouwen in dat hier passende oplossingen voor zullen komen.

De Gouden Drentse Duim
Op donderdag 15 april a.s. wordt bekend wie De Gouden Drentse Duim heeft gewonnen. Slot daarover: 'Genomineerd zijn door Zorgbelang Drenthe is op zich al iets om trots op te zijn. Het geeft aan dat vanuit cliëntperspectief er bijzondere waardering bestaat voor de aard en wijze waarop de ZorgZaak vorm en invulling geeft aan zorgverlening aan cliënten. Als we de prijs winnen dan zetten we die op tafel bij de gesprekken met het Zorgkantoor Achmea om het belang en de urgentie nog eens te onderstrepen'.

Reageer op dit artikel