nieuws

Vrouwen rukken langzaam op naar de top

Geen categorie

Het aantal vrouwen op topposities stijgt maar langzaam. De bedrijven en organisaties die deelnemen aan de Commissie Monitoring Talent naar de Top, hebben beloofd om vrouwelijk talent meer kansen te bieden, zagen in 2009 het aandeel vrouwen aan de top met 1,7 procent toenemen naar 18,4 procent.

Dat blijkt uit het jaarrapport dat de commissie dinsdag uitreikte aan prinses Máxima, minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs. Voormalig NS-topman Aad Veenman is voorzitter van de commissie, die in 2008 door de overheid is ingesteld.

Handvest
Afgelopen jaar verdubbelde het aantal ondertekenaars van het handvest Talent naar de Top. Inmiddels staat de teller van organisaties die beloven mee te werken aan doorstroming van meer vrouwen naar de top, op 106. De ondertekenaars streven ernaar dat over vier jaar ruim een kwart van hun toplaag uit vrouwen bestaat.

Stijgende lijn
Minister Van der Hoeven vindt het zeker in het licht van de crisis goed nieuws dat de ondertekenaars vooruitgang hebben geboekt. 'Het is wel zaak om de stijgende lijn nu in versneld tempo door te zetten, zodat we de komende jaren zorgen dat substantieel meer vrouwelijk talent de weg vindt naar de top.'

Diversiteit
Staatssecretaris Van Bijsterveldt benadrukte dat diversiteit in de praktijk echt werkt. Teams en bedrijven zouden beter functioneren als er een goede balans is tussen vrouwen en mannen. 'Dan heb je het over minimaal 30 procent vrouwen en minimaal 30 procent mannen in de top en in het middenkader', aldus Van Bijsterveldt.

Goede voorbeeld
Tot de instellingen die het afgelopen jaar het meeste resultaat boekten, behoren de politie, Achmea, het ministerie van Defensie en KPMG. Zij geven volgens de commissie het goede voorbeeld om vrouwelijk talent kansen te geven.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel