nieuws

Wat maakt HRM effectief in kleine bedrijven?

Geen categorie

Middelgrote en kleine bedrijven (MKB) vormen de motor van onze economie en werkgelegenheid, maar het is nauwelijks bekend hoe HRM daar werkt. Onderzoek door de Kenniskring HRM van Saxion Hogescholen maakt duidelijk wat HRM in kleine bedrijven effectief maakt. En dat zijn niet per definitie de formele HR-systemen en instrumenten die in grote bedrijven gangbaar zijn.

Hoe beter het HR-beleid is afgestemd op de strategie, hoe meer HRM bijdraagt aan de prestaties van de organisatie. Dat is althans de meest invloedrijke theoretische stroming in HRM. Een tweede aanname is dat HR-beleid effectiever wordt als HRM samenhangend en consequent in de praktijk wordt gebracht. Dat moet dan wel als zodanig door medewerkers in de praktijk worden herkend.

Geen miniatuurversie
Wij vragen ons af wat HRM in kleinere bedrijven effectief maakt. Als uitgangspunt nemen we de twee zojuist beschreven, algemeen geldende aannames over afstemming en samenhang van HR-beleid en we onderzoeken of en hoe deze in de kleinere bedrijven uitwerken. Kleine bedrijven zijn geen miniatuurversies van grotere, en daar houden we in het onderzoek rekening mee.

Directeur-grootaandeelhouder
De strategie van kleine ondernemingen is te herkennen in het patroon dat wordt gevormd door een stroom van beslissingen van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Onder die beslissingen liggen zijn persoonlijke waarden die dat patroon bepalen, oftewel zijn fundamentele keuzes vormen de grondslag van de organisatiestrategie en dus, als het goed is, van het HR-beleid.

Hoewel het HR-beleid zelden op papier staat, zal een DGA voor ogen hebben wat hij van zijn medewerkers wil. Dat noemen we zijn HR-intenties. Die brengen we in kaart aan de hand van de vereiste bekwaamheden en het vereiste rolgedrag van medewerkers.

Conclusie
Op basis van degelijk onderzoek en een grondige analyse van de werkwijze van de DGA komt de onderzoeker tot de volgende conclusie:

In de meest effectieve bedrijven blijken de HR-praktijken heel duidelijk in lijn met de intenties van de ondernemer en versterken ze elkaar onderling, waarmee medewerkers heldere signalen krijgen van wat de DGA beoogt. Ze herkennen de richting van de HR-praktijken overduidelijk. De ineffectieve ondernemers slagen daar onvoldoende in. Blijkbaar doet consistent en herkenbaar HRM er echt toe, ook in de specifieke context van kleine bedrijven.

De gangbare veronderstelling in onderzoek en advisering is dat kleine ondernemers baat hebben bij het gebruiken van de formele HR systemen en instrumenten uit grote organisaties. Maar wat echt blijkt te tellen, is precies weten wat je met je medewerkers wilt en daar dagelijks duidelijk en consequent naar te handelen.

Drs. H. Knol is hoofddocent HRM bij de Academie Mens en Arbeid van Saxion Hogescholen, en doet onderzoek naar HRM in het MKB.

Lees het volledige artikel in nummer 4 van de GIDS voor Personeelsmanagement.

GIDS voor Personeelsmanagement staat iedere maand boordevol vakinformatie voor de HR-professional die meer wil weten. Doortimmerde journalistieke stukken, afgewogen vakartikelen en nuttige rubrieken als Arbeidsrecht komen iedere maand aan de orde.

Meer informatie en bestellen

Reageer op dit artikel