nieuws

Weeffoutje in wet leidt tot hoge pensioenkosten

Geen categorie

Werknemers die van werkgever veranderen, mogen hun pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Door een 'weeffoutje' in de wet moeten werkgevers hierdoor soms diep in de buidel tasten. 'Ik heb voorbeelden gezien van tegen een ton', zegt pensioendeskundige Robbert van Woerden.

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Deze tegeltjeswijsheid gaat op voor werkgevers met een zogeheten verzekerde middelloonregeling. Vanwege een bijbetalingsverplichting moet soms een heel jaarsalaris worden neergeteld voor het pensioen van een nieuwe werknemer.

Het probleem ontstaat wanneer de nieuwe werknemer de waarde van een elders opgebouwde pensioenaanspraak overbrengt naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Dit wordt ook wel waardeoverdracht genoemd.

Forse rekening
De waardeoverdracht kan leiden tot een forse rekening van de pensioenverzekeraar. De wet bepaalt namelijk dat als er een verschil bestaat tussen de overdrachtswaarde van het pensioen en het bedrag dat de pensioenuitvoerder nodig heeft om de pensioenaanspraken te financieren, het verschil ten laste komt van de werkgever.

Van Woerden: 'Een recent voorbeeld is dat van een 33-jarige werknemer met een salaris van 3000 euro per maand. Voor haar pensioen moest een bedrag van 28.000 euro worden bijgelegd.' Er zijn echter ook voorbeelden bekend van bijna een ton.

Vooral het midden- en kleinbedrijf gaat gebukt onder dit probleem. 'MKB'ers kunnen niet zo gauw een bedrag van tienduizenden euro's ophoesten.'

Weeffoutje
De wetgever lijkt hier de grootste boosdoener te zijn. 'De regels voor waardeoverdracht zijn vastgesteld met het pensioenfonds in het achterhoofd. Er is niet over nagedacht dat er ook nog pensioenverzekeraars zijn', legt Van Woerden uit. Dit 'weeffoutje' kan leiden tot een forse financiële tegenvaller.

Volgens Van Woerden werkt de Tweede Kamer aan een oplossing. Zo heeft Tweede Kamerlid Pieter Omzigt (CDA) in 2007 een motie ingediend om een oplossing te vinden voor de bijbetalingsproblematiek. De motie werd met algemene stemmen aangenomen, maar heeft nog niet tot een bruikbare oplossing geleid.

Minder sexy
Hoe vangt een kleine werkgever dit op? Volgens Van Woerden zijn er bedrijven die tegen de werknemer zeggen dat deze wel recht heeft op waardeoverdracht, maar spreken zij tegelijkertijd af dat zij niet gebruikmaken van dat recht. Maar dat is, vult hij aan, 'duidelijk niet in lijn met wat de wet bedoelt'.

Het is verstandiger – en veiliger – om de pensioenregeling minder 'sexy' te maken, vooral wat betreft waardeoverdracht. Van Woerden: 'Verhoog het opbouwpercentage en doe niet meer aan indexatie. Hierdoor is het voor werknemers niet meer zo aantrekkelijk om de waarde over te dragen. Het pensioen wordt namelijk niet meer geïndexeerd als die bij de nieuwe werkgever staat. En een van de hoofdredenen om waardeoverdracht te doen, is een betere indexatie bij de nieuwe pensioenuitvoerder.'

Communicatie
Deze oplossing staat of valt met goede communicatie. De werknemers moeten immers akkoord gaan met een wijziging van deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. 'De werknemers moeten beseffen: ik heb wel een goede regeling, maar hij wordt niet geïndexeerd. Ik kan beter dus geen waardeoverdracht doen.' Daarmee haal je een hoop ellende weg, aldus Van Woerden.

De werkgever kan de regeling ook omzetten in een zogeheten beschikbarepremieregeling. Daarbij treden geen onaangename financiële verrassingen op bij waardeoverdracht. Maar voor een werkgever die een zeker pensioen aan zijn werknemers wil bieden, is dat volgens Van Woerden 'niet echt een optie'. Want 'de beschikbarepremieregeling kenmerkt zich erdoor dat je de risico's bij de werknemer neerlegt'.

Pensioengat
Werknemers moeten verder beseffen dat waardeoverdracht niet altijd de moeite waard is. 'Zij verkeren vaak in de veronderstelling dat dit een pensioengat oplost, maar dat is maar in een klein aantal gevallen zo', zegt Van Woerden.

Voor zowel de werkgever als de werknemer is het volgens hem verstandig om een pensioenadviseur in de hand te nemen en na te gaan of waardeoverdracht ook echt wat oplevert.

'Die zoekt uit of de werknemer voordeel haalt uit de waardeoverdracht en kan objectief adviseren of een waardeoverdracht verstandig is. Vaak is dat niet het geval, waardoor de werkgever geld kan besparen.'

Robbert van Woerden (37) is hoofd Fiscale en juridische zaken bij Pensioendesk en verbonden aan Pensioennavigator. Van Woerden schrijft regelmatig artikelen voor vakbladen, accountancybladen en dagkranten. Bovendien geeft hij trainingen, bijvoorbeeld over waardeoverdracht en collectief pensioen. Zowel werkgevers als ondernemingsraden voorziet hij regelmatig van advies.

Reageer op dit artikel