nieuws

Werknemer kan leven met hogere pensioenpremie

Geen categorie

Nederlanders zijn bereid een hogere premie te betalen om het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Deze optie heeft de voorkeur boven een hoger beleggingsrisico, blijkt uit donderdag gepresenteerd onderzoek van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.

De helft van de ondervraagden tussen 25 en 65 jaar zegt de grootste voorkeur te hebben voor een hogere premie, die samen met de werkgever wordt betaald. Slechts 13 procent kiest voor een lagere uitkering; 30 procent is vooral voorstander van een verhoging van de pensioenleeftijd.

Discussie
Over de betaalbaarheid van de pensioenen is veel discussie. Pensioenfondsen hebben harde klappen opgelopen door de financiële crisis en zien zich geconfronteerd met een toenemende vergrijzing en een hogere levensverwachting van hun deelnemers.

Vooral ouderen hebben de voorkeur voor een hogere pensioenpremie om ervoor te zorgen dat pensioenfondsen de uitkeringen kunnen blijven betalen. Jongeren zijn juist het meest te porren voor een verlaging van de pensioenuitkering.

Risicomijders
Werknemers zien in het algemeen maar weinig in een hoger risico bij het beleggen door pensioenfondsen om hogere rendementen te realiseren. Bij bijna de helft van de ondervraagden heeft deze optie de minste voorkeur om de pensioenen betaalbaar te houden. De groep 'risicomijders' wordt vooral vertegenwoordigd door vrouwen, ouderen en laagopgeleiden.

Mensen staan wel positiever tegenover een hoger beleggingsrisico als zij zien dat beleggen meer oplevert dan sparen. Ook de groep die eerder met pensioen wil, neemt af als de consequenties daarvan duidelijk worden. Verder zijn meer mensen bereid om langer te werken als blijkt dat zij daarmee hun pensioen overeind kunnen houden.

Aanleiding
De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen liet het onderzoek verrichten in het kader van haar 25-jarige bestaan. Het bureau Motivaction ondervroeg in totaal 528 personen.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel