nieuws

Advocaten: ‘Aanbesteden in de thuiszorg moet verplicht blijven’

Geen categorie

De ambtenaren van de Europese Commissie hebben onlangs in een brief gesteld dat opdrachten voor hulp bij het huishouden, die voor een belangrijk deel uit schoonmaakwerk bestaan, op grond van de Europese regelgeving toch moeten worden aanbesteed, terwijl de Tweede Kamer de verplichting tot aanbesteden wil afschaffen. Kan dat, vragen Maria van der Velden en Martine Gruppen, advocaten bij AKD Advocaten en Notarissen, zich af in een artikel in het Financieele Dagblad.

Kan de Tweede Kamer de verplichting om thuiszorgdiensten aan te besteden überhaupt wel afschaffen? De meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich recentelijk uitgesproken tegen een aanbestedingsplicht voor thuiszorgdiensten. Dit zou kunnen betekenen dat de initiatiefwet van de SP wordt aangenomen. In deze richting doorredenerend zou in de Nederlandse wet komen te staan dat gemeenten niet verplicht zijn om thuiszorgdiensten aan te besteden.

Hoofdregels EU-recht
Dit zou in strijd zijn met de visie van de Europese Commissie in haar brief. De SP heeft in de pers kenbaar gemaakt dat zij voornemens is vast te houden aan deze initiatiefwet. Volgens de SP heeft immers het Europese Hof van Justitie het laatste woord, niet de Europese Commissie. Formeel gezien heeft de SP daar gelijk in, maar of ze daar in de praktijk veel mee wint is zeer de vraag. De aanbestedingsplicht voor thuiszorgdiensten volgt namelijk rechtstreeks uit het Europese recht, zo blijkt uit de brief van de Europese Commissie.
Eén van de hoofdregels van het Europese recht is, dat Europees recht voorgaat op Nederlands recht.  Mocht de initiatiefwet dus toch in haar huidige vorm worden aangenomen, dan hebben we te maken met een Nederlandse wet die in strijd is met Europees recht.

Niet verstandig
Op grond van de voorrangsregel moet het strijdige deel van die wet dan buiten toepassing gelaten worden. Gemeenten kunnen zich niet achter de Nederlandse wetgever verschuilen om aan hun Europese aanbestedingsplicht te ontkomen. Potentiële opdrachtnemers die de opdracht niet kregen, omdat niet werd aanbesteed, kunnen met dit argument naar de Nederlandse rechter stappen.
Ook die is dan verplicht de Nederlandse wet buiten toepassing te laten voor zover die in strijd is met Europees recht. Ook zou de Europese Commissie Nederland in gebreke kunnen stellen, indien Nederland in haar wet opneemt, dat aanbesteden van thuiszorg niet hoeft, en in een uiterst geval zelf voor het Hof van Justitie van de EU dagen. Het ongewijzigd doorzetten van de initiatiefwet is dus niet verstandig.
Een meer praktische oplossing lijkt ons om de uitzonderingen die in het Europese recht zelf zijn vastgelegd te benutten, vinden Maria van der Velden en Martine Gruppen.

Zie: artikel op site van de AKD Advocaten en Notarissen.

Reageer op dit artikel