nieuws

Akkoord aanpak kartel thuiszorg van de baan

Geen categorie

Het akkoord over de aanpak van kartelafspraken in de thuiszorg is van de baan. Werkgeversorganisatie ActiZ koos 19 mei 2010 voor de confrontatie met toezichthouder de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De NMa spreekt van een 'gemiste kans'. Het intensieve onderzoek naar de thuiszorg, dat een tijd was bevroren, wordt hervat. Dit meldt NRC Handelsblad.

Regeling
ActiZ en NMa hadden een regeling ontwikkeld om 'oude kartelproblemen' versneld af te wikkelen en duidelijkheid te scheppen over mededinging en samenwerking in de zorg. De branche worstelt al jaren met de vraag wat wel en niet is toegestaan.
De NMA beboette in 2008 thuiszorgbedrijven voor miljoenen wegens concurrentiebelemmerende afspraken. In het recente compromis beloofde zij boetes te beperken als de branche alle dubieuze afspraken zou melden. Het milde regime zou tot 2012 gelden.

Rechtszaken
De meeste leden van Actiz wezen de moeizaam bereikte afspraken met de NMa af. Zij willen, aldus voorzitter Han Noten, 'breed het debat aangaan' over mededinging, zorgkwaliteit en het belang van de cliënt. In het uiterste geval moet de rechter maar duidelijkheid scheppen.
Noten, die zich sterk had gemaakt voor het compromis, betreurt dat. 'Het is spijtig dat we de komende tijd geld gaan spenderen aan juristen en rechtszaken in plaats van zorg.'

Compliance
ActiZ-leden stemden wel in met het opstellen van een complianceprogramma. Zo'n programma helpt zorgorganisaties om optimaal zicht te krijgen op alle aspecten van de Mededingingswet en de betekenis daarvan voor de bedrijfsvoering en samenwerkingen. Organisaties die deelnemen aan een complianceprogramma krijgen zo zekerheid dat ze voldoen aan de mededingingswet. Noten is verheugd met dit besluit. 'De sector wil gewoon haar werk kunnen doen: optimale zorg verlenen aan de cliënt. En dat uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving. Oók als het gaat over mededinging.' ActiZ zal een voorstel voor een complianceprogramma verder uitwerken en dat bespreken met de leden.

Reageer op dit artikel