nieuws

Belastingdienst opent meldpunt btw-fraude

Geen categorie

De Belastingdienst opent een meldpunt voor fraude met btw. Ondernemers kunnen via de BelastingTelefoon (voor ondernemers) signalen van vermoedelijke fraude melden. Op de site van de Belastingdienst staat in welke situaties sprake kan zijn van btw-carrouselfraude en hoe de signalen kunnen worden herkend.

Het meldpunt is een vervolg op de maatregelen die minister De Jager recentelijk heeft genomen om btw-fraude met nog meer kracht te bestrijden. De Belastingdienst en de FIOD hebben extra capaciteit ingezet om meer gegevens sneller te kunnen analyseren. Daarnaast nam De Jager vorig jaar maatregelen ter voorkoming van grootschalige btw-fraude met de handel in CO2-emissierechten. De Jager vindt dat internationale btw-fraude hard moet worden aangepakt: ‘Naast aanzienlijke verliezen voor de schatkist, schaadt het de goedwillende ondernemer. Om btw-fraude effectief te kunnen bestrijden is nauwere samenwerking tussen EU-lidstaten noodzakelijk. Samen met mijn Franse collega heb ik op uitvoeringsniveau een netwerk opgezet waarmee signalen van mogelijke btw-fraude in een vroeg stadium kunnen worden gedeeld met alle 27 lidstaten.'

Carrouselfraude
Bij zogenoemde carrouselfraude verkoopt een frauderende ondernemer goederen of diensten met btw zonder dat hij die btw aan de fiscus afdraagt. Voordat de Belastingdienst hier achter kan komen, is de fraudeur, en met hem zijn onderneming, veelal verdwenen. Vaak worden ingewikkelde, grensoverschrijdende structuren opgezet om de Belastingdienst maar ook andere, goedwillende ondernemers binnen de handelsketen te misleiden. De gecoördineerde landelijke aanpak van Belastingdienst en FIOD is succesvol gebleken. Zo is er in 2009 voor ruim 28 miljoen aan naheffingsaanslagen opgelegd door de Belastingdienst en zijn uit de diverse strafrechtelijke onderzoeken veroordelingen tot wel zes jaar gevangenisstraf opgelegd.

Reageer op dit artikel