nieuws

‘Bouw en zorg totaal niet voorbereid op vergrijzing’

Geen categorie

Door de recessie is de horizon van overheid en ondernemingen steeds korter. Hierdoor wordt in de planvorming vaak niet verder gekeken dan 2020, terwijl in 2040 ons land op de piek van de vergrijzing zit. Door deze ‘verzilvering' van de samenleving zullen grote problemen ontstaan. In combinatie met de bevolkingskrimp – die in bepaalde gebieden hard toeslaat – zullen gemeenten en bouwbedrijven alleen door vanuit een andere visie te bouwen van een bedreiging een kans kunnen maken. Stichting VitaValley doet een appel aan overheid, projectontwikkelaars en zorginstellingen voor een integrale aanpak om te gaan bouwen vanuit behoefte en langjarige demografie in plaats van aanbod en korte termijn.

Horizon van dertig jaar
Bouwen vanuit de behoefte van de cliënt (en personeel) en op basis van langjarige demografie moet leiden tot zo lang mogelijk zelfstandig wonen met een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Om dit te bereiken is een radicale ommekeer nodig in het huidige denken. Het appel aan overheid, projectontwikkelaars en zorginstellingen is dan ook om verder vooruit te kijken, de dialoog aan te gaan en interactie met de doelgroep te zoeken. Daarbij moet niet de gebruikelijke politieke horizon van vier of optimistisch gesteld twintig jaar worden neergezet, maar met een gedegen horizon van dertig jaar worden gewerkt. In 2040 beleeft de vergrijzing namelijk het hoogtepunt en komende jaren zal dit veel maatschappelijke gevolgen hebben zoals het betaalbaar houden van ons zorgsysteem en omgaan met de dreigende personeelstekorten.

Vooruitkijken
In de Zilverbouwwijzer – die op woensdag 26 mei aan demissionair minister Klink (VWS) werd aangeboden – staan concrete adviezen waarin de mening van de (toekomstige) bewoner wordt verwoord. VitaValley wil hiermee de kennis over bouwen voor ouderen bundelen en verspreiden door deze breed toegankelijk te maken. Als uitgangspunt is gekozen voor het gezichtspunt van een dementerende oudere. Het ziektebeeld van alzheimer is progressief en geeft daardoor een zeer goed inzicht in de verschillende gezondheidsstadia die ook voorkomen bij een (chronisch) zieke oudere. Daarmee is de Zilverbouwwijzer dus maatgevend voor de behoeften waaraan de woonomgeving moet voldoen.
Klink vindt de uitkomsten van de studie nuttig en vooral het praktische gehalte interessant. Het integrale denken waarbij niet alleen aan de woning zelf wordt gedacht maar ook bijvoorbeeld aan plek/huizen in de wijk voor verzorgers die zo dichtbij hulpbehoevende ouderen kunnen wonen is aansprekend volgens Klink.
'Het rijk, provincies en gemeenten moeten verder vooruitkijken en kiezen voor een meer integrale aanpak voor wijk, wonen en zorg. Er is namelijk niet één bepaalde groep ouderen. Ouderdom is een voortschrijdend proces en dit vraagt om verschillende behoeften. Met de Zilverbouwwijzer geven we inzicht in deze fasen. Feitelijk zie je zo waar kansen liggen in de woningontwikkeling en waar de grenzen zijn. Hoog nodig want de huidige bouw en zorg zijn totaal niet voorbereid op de vergrijzing,' aldus prof. dr. Maarten Verkerk, voorzitter bestuur VitaValley.

Zilverbouwwijzer
Het boek de Zilverbouwwijzer – Bouwen vanuit de behoeften van ouderen gaat over het creëren van een aangename woonomgeving voor ouderen en is vooral gericht op zelfstandig wonen. Het unieke van de Zilverbouwwijzer is dat de mening van de (toekomstige) bewoners centraal staat zodat het bouwproces volledig daarop afgestemd kan worden. Het concept kan gebruikt worden als uitgangspunt bij de realisatie van nieuwe woonwijken en de aanpassing van bestaande woonwijken. De laagdrempelige en concrete wijze waarop de Zilverbouwwijzer ingaat op de vraag van de oudere aan de ontwikkelaar is zeer vernieuwend omdat een bouwer nu vaak geen enkel inzicht heeft in de ontwikkeling van ouderdom. VitaValley heeft de Zilverbouwwijzer in samenwerking met TNO, Alzheimercentrum VUmc en partners ontwikkeld.

Reageer op dit artikel