nieuws

CDA en D66: geen speciale rechten ambtenaar

Geen categorie

CDA en D66 willen dat ambtenaren hun speciale arbeidsrecht kwijtraken en dezelfde rechten krijgen als andere werknemers in Nederland. D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum bereiden daartoe een wetsvoorstel voor. Een woordvoerder van D66 bevestigde hun voorstel, dat ze dinsdag via De Telegraaf bekendmaakten.

Sinds 1929 geldt voor ambtenaren een speciaal arbeidsrecht. Dat betekent onder meer dat zij vier keer in beroep mogen gaan tegen ontslag. Daardoor kan zo’n procedure vele jaren duren. Gewone werknemers kunnen hooguit twee keer hun ontslag aanvechten bij de rechter. Ook gelden voor ambtenaren allerlei toeslagen na ontslag.

Uit de tijd
Volgens CDA en D66 zijn de twee rechtssystemen op de arbeidsmarkt omslachtig en uit de tijd. De overheid kan nu moeilijk snijden in het eigen personeel. Daarnaast moeten alle regels en wetten nog voor de overheidssector worden vertaald, wat veel administratieve rompslomp oplevert.

De gelijktrekking van de arbeidsrechten zal er volgens de twee partijen bovendien toe leiden dat werknemers makkelijker overstappen tussen de overheid en de private sector. Al met al zal er honderden miljoenen euro’s kunnen worden bespaard als het speciale recht voor de ongeveer 1 miljoen ambtenaren verdwijnt, stellen Koser Kaya en van Hijum.

Volgens de woordvoerder van D66 is Koser Kaya al sinds 2005 bezig met deze kwestie. Ze had toen een motie ingediend, samen met de LPF destijds, die een Kamermeerderheid haalde. De opeenvolgende kabinetten deden daar echter niets mee.

Brede steun
D66 is blij dat het CDA zich nu bij het initiatief aansluit. Ze verwachten brede steun te krijgen, omdat veel partijen in deze tijden van bezuinigingen ervoor pleiten de overheid grondig te hervormen. De twee partijen zien hun voorstel als smeerolie voor deze reorganisatie. Koser Kaya en Van Heijum sturen hun initiatief eerst naar andere politieke partijen en maatschappelijk organisaties om eventuele opmerkingen te kunnen verwerken.

Bron: ANP

De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd. Weet u hoe u straks een medewerker ontslaat bij disfunctioneren, wat in de arbeidsovereenkomst moet staan of wat de regels zijn van een concurrentiebeding? Op 30 november krijgt u alle antwoorden tijdens het congres Startklaar voor het nieuwe ambtenarenrecht.

Reageer op dit artikel