nieuws

Convenant: mantelzorg gesprekspunt in cao-onderhandelingen

Geen categorie

Werk&Mantelzorg heeft tijdens haar congres 'Van later zorg naar NU!' geschiedenis geschreven. Door een platform te bieden waar FNV, CNV en MHP een gezamenlijk convenant hebben afgesloten om van mantelzorg een gesprekspunt te maken tijdens de cao-onderhandelingen met werkgevers. Ook zijn door het ministerie van VWS drie nieuwe ambassadeurs 'werk en mantelzorg'  benoemd: Microsoft, Waterland Ziekenhuis en Tinguely Netwerk. Zij gaan zich het komend jaar zowel in- als extern inzetten voor een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat.

Vakcentrales
De drie vakcentrales van Nederland slaan de handen ineen om mantelzorg voor werkgevers even vanzelfsprekend te laten zijn als de zorg voor kinderen. In het huidig economisch klimaat, waar niet veel ruimte is voor loonsverhoging, is het verbeteren van de combinatie van werk en mantelzorg een arbeidsvoorwaarde waar zowel werkgevers als werknemers baat bij hebben. Nu al combineert 1 op de 8 ofwel 1 miljoen werknemers werk en mantelzorg. Daarnaast dienen de vakcentrales hiermee een maatschappelijk doel want mantelzorgers vervullen een belangrijke taak.

Ambassadeursfuncties
Na Menzis en Isala klinieken willen ook Microsoft, Waterland Ziekenhuis en Tinguely Netwerken (waar Maetis Ardyn, GIMD, Margolin en Skils onderdeel van uitmaken) zich inzetten als landelijk ambassadeur om de combinatie werk en mantelzorg te stimuleren. Sandrina Sangers, landelijk projectleider Werk&Mantelzorg, verwijst naar het speerpunt van het ministerie van VWS om de combinatie werk en zorg te verbeteren en de ambitie om het aantal ambassadeurs uit te breiden. 'Deze vervullen een voorbeeldfunctie voor het realiseren van een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat, doordat zij intern (gaan) werken aan bespreekbaarheid van het thema, het actief toepassen van wettelijke verlofregelingen en flexibel zijn in het bieden van maatwerkoplossingen als flexibele werktijden. Daarnaast zetten zij hun eigen netwerken in om ook anderen over de streep te halen.'

Reageer op dit artikel