nieuws

CSO geeft vijf ankerpunten voor toekomst ouderenbeleid

Geen categorie

Met vijf ankerpunten voor de toekomst komt de koepel van ouderenorganisaties CSO – de koepel van ouderenorganisaties – op 25 mei 2010 met een manifest voor politiek en beleid. Daarin beschrijft ze kort de uitgangspunten die nodig zijn, opdat mensen lang en goed deel kunnen uitmaken van de samenleving, en op een waardige manier oud kunnen worden.

De vijf ankerpunten gelden voor alle levensterreinen: zorg en welzijn van ouderen, wonen, inkomen en pensioen en mobiliteit. Het manifest geeft daar voorbeelden van.
1. Zo stelt de CSO dat iedereen waardevol is, los van fysieke, psychische, sociale, en/of materiële omstandigheden. Ieder doet ertoe en elk mens heeft recht op een waardevol bestaan.
2. Een van de belangrijkste pijlers van de samenleving is, in de ogen van de CSO, solidariteit. Daarnaast moet er ruimte zijn voor eigen keuzes. Het is belangrijk om een middenweg te vinden tussen anonieme solidariteit en de ideologie van de eigen verantwoordelijkheid. De CSO komt op voor de belangen van ouderen in de context van de hele samenleving. Ze doet dit complementair, niet contrair.
3. De CSO benadrukt het belang van participatie. Deelnemen aan de maatschappij kan op veel manieren, uiteraard door betaalde arbeid, maar ook bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, lidmaatschap van een vereniging, het coachen van jongeren of het oppakken van een studie. Meedoen zorgt voor voldoening en zingeving, en is vaak een goede remedie tegen eenzaamheid en depressie.
4. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren en eigen keuzes te kunnen maken, is het hebben van een inkomen. De CSO stelt dat ouderen hun verantwoordelijkheid nemen en op allerlei manieren kunnen en willen bijdragen aan de samenleving. Ze wil samen met het bedrijfsleven en de overheid alles op alles zetten om jonge ouderen zolang mogelijk, liefst tot aan de AOW-leeftijd in het arbeidsproces te laten meedoen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: mensen komen niet in armoede terecht; met een inkomen kunnen ze volwaardig blijven participeren in de samenleving en dragen ze financieel bij aan de overheidsfinanciën en de economie. Bovendien lost dit het probleem van de financiering van de AOW grotendeels op.
5. De CSO onderscheidt op alle terreinen de derde generatie: de vaak nog vitale ouderen van circa 55-75 jaar en de vierde generatie: vaak kwetsbare ouderen (75+).

Derde generatie 
De derde generatie bestaat uit miljoenen Nederlanders die zich niet willen isoleren van de samenleving. Zij hebben een belangrijke rol als het gaat om het betaalbaar houden van de solidaire samenleving. Kwetsbare ouderen moeten alle zorg en begeleiding krijgen die nodig is.
De CSO presenteert haar Vijf ankerpunten voor de toekomst vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die lijken om financiële keuzes te gaan: óf een solidaire samenleving die onbetaalbaar dreigt te worden, óf rigoureus snijden in de budgetten. De maatschappelijke effecten van bezuinigingen zijn nauwelijks in beeld. De CSO wil dat nu de kans wordt genomen om de samenleving beter in te richten.

Reageer op dit artikel