nieuws

Eerste Kamer stelt behandeling EPD uit

Geen categorie

De behandeling van het wetsvoorstel EPD in de Eerste Kamer is uitgesteld. Deze zou op 1 juni 2010 plaatsvinden. Gezien de laatste ontwikkelingen zoals aangegeven in een brief van demissionair minister Klink is tot het uitstel (brief van 6 mei) besloten.

De Eerste Kamer had op grond van twee hoorzittingen met deskundigen diverse fundamentele vragen gesteld waarop de minister nog moet antwoorden. Deze antwoorden zijn nog niet gegeven. De Eerste Kamer gaat wel op 1 juni met de minister in debat over de verdere gang van zaken rondom het EPD.

Te duur
Een meerderheid in de senaat vindt het bijna vijftig miljoen euro kostende landelijke systeem te duur, zo blijkt uit een rondgang van dagblad De Pers langs Eerste Kamerleden. VVD-senator Heleen Dupuis noemt het wetsvoorstel 'absoluut prematuur' en 'een veel te griezelig avontuur'. SP-senator Tineke Slagter: 'In het jaar dat dit wetsvoorstel bij ons in de Eerste Kamer ligt, is er al zoveel veranderd dat er geen wettelijke basis meer is.'
Ook het CDA heeft kritiek op het voorstel van de eigen demissionair bewindsman Ab Klink.

LSP
De Eerste Kamer heeft forse bezwaren tegen de oprichting van het zogenaamde 'landelijk schakelpunt' (LSP). Hiermee kunnen artsen, apothekers en specialisten door het hele land gegevens inzien. In de praktijk komt het volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) zelden voor dat een dokter in Groningen patiëntgegevens uit Zeeland nodig heeft. Vice-voorzitter Paul Habets: 'Zo'n 95 procent van de communicatie tussen hulpverleners vindt binnen de regio plaats, waarom dan zo'n ingewikkeld systeem optuigen dat huisartsen alleen maar geld kost?'

Gemaakte kosten
Het ministerie van VWS heeft al 45 miljoen euro subsidie uitgetrokken om aansluitingen op het schakelpunt te realiseren. De ontwikkeling van het schakelpunt zelf kostte 3,2 miljoen euro.

Reageer op dit artikel