nieuws

‘Expat is geen gewone werknemer’

Geen categorie

Het gewone Nederlandse arbeidsrecht is vaak niet een-op-een toepasbaar op expats. Hun situatie is dan ook niet te vergelijken met gewone Nederlandse werknemers. Werkgevers zijn zich daar volgens arbeidsrechtadvocaat Alain Camonier onvoldoende van bewust.

Alain Camonier, arbeidsrechtadvocaat en mede-eigenaar van Pallas Advocaten, staat zowel het bedrijfsleven als de expat bij. Het valt hem op dat veel werkgevers niet goed op de hoogte zijn van de regelgeving rondom expats. Zo is er vaak onduidelijkheid over het arbeidsrecht dat van toepassing is. 

Camonier geeft het voorbeeld van een al meer dan vijf jaar in Nederland werkzame Amerikaan. Hij wordt teruggehaald door het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Op het vliegveld staat zijn Amerikaanse baas die hem direct ontslag aanzegt. Dat gebeurt zonder uitgebreide procedure, op basis van het Amerikaanse principe van 'employment at will'.

'Op basis van Europese regelgeving, kan de Amerikaan echter in dit geval aanspraak maken op de Nederlandse ontslagbescherming, ongeacht wat er in zijn contract staat. Op een werknemer is namelijk het arbeidsrecht van toepassing van het land waar hij gewoonlijk zijn arbeid verricht. Bij een contract dat langer heeft geduurd dan vijf jaar, zal de Nederlandse rechter moeten oordelen dat het werk gewoonlijk wordt verricht in Nederland, waardoor het Nederlandse ontslagrecht van toepassing wordt.'

Expatriatevoorzieningen
Ook als het arbeidscontract korter duurt dan vijf jaar, kan het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing zijn. 'Op het moment dat de expat hier een koophuis heeft, zijn familie heeft laten overkomen en naar Amerika alleen nog maar op vakantie gaat, zou je al kunnen stellen dat het werk gewoonlijk hier wordt verricht.'

De werkgever kan deze situatie voorkomen door in een contract nadrukkelijk het arbeidsrecht van het herkomstland van toepassing te verklaren, waarbij tevens zogenaamde expatriatevoorzieningen worden vastgelegd. Dat zijn bijvoorbeeld bepalingen over de duur van de uitzending, de sociale zekerheid en bepalingen over vergoeding van kosten van verhuizing en repatriëring.

Een arbeidscontract met expatriatevoorzieningen of een degelijke expatpolicy zorgt derhalve voor meer duidelijkheid bij de expat en de werkgever. Deze duidelijkheid geldt ook voor de kosten bij een eventueel ontslag. 'Met een expatpolicy en/of goede expatcontracten, weet je welk recht van toepassing is en kun je meteen uitrekenen wat een mogelijk ontslag gaat kosten.'

Regelgeving
Camonier komt in deze tijd veel voorbeelden tegen van expats die naar Nederland werden gehaald met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, maar bij ontslag plotseling met lege handen kwamen te staan. Na interventie door de (Nederlandse) rechter werd de betreffende werkgever alsnog gedwongen een ontslagvergoeding te betalen. Een dergelijke ontslagvergoeding is in het geval van expats vaak hoger dan bij vergelijkbare Nederlandse werknemers. Door vooraf afspraken te maken over het einde van het dienstverband en de repatriëring, kunnen dit soort procedures worden voorkomen.

Werkgevers dienen dus goed op de hoogte te zijn van de afwijkende regelgeving, vooral bij ontslag, en rekening te houden met de bijzondere situatie van de expat. Camonier: 'Helaas denken veel werkgevers dat ze na één ontslag weten hoe het moet. Het ontslagtraject van een expat verloopt echter anders dan dat van een gewone werknemer.'

Reageer op dit artikel