nieuws

GGzE: positief resultaat van 2,7 miljoen euro

Geen categorie

GGzE – Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen – heeft het jaar 2009 met een positief resultaat van 2,7 miljoen euro afgesloten.

Meer efficiëntie
Om goede zorg voor de doelgroep met de complexe problematiek te kunnen blijven leveren, heeft GGzE een efficiëntieslag doorgevoerd. Door een onderverdeling in merken en centra is de organisatie beter inzichtelijk en daarmee toegankelijker geworden voor iedereen. Bij de zorgafdelingen zijn 'klinische paden' ontwikkeld. Dit zijn 'routes' rondom een bepaalde behandeling waardoor bijvoorbeeld onderzoeken in tijd beter op elkaar zijn afgestemd. Dit versnelt de doorlooptijd en verkort dus de wachttijd. Daarnaast zijn centrale afdelingen gestroomlijnd. Zo ontstaat er een betere afstemming en worden beschikbare middelen effectiever ingezet. En ook de invoer van een elektronisch patiëntendossier heeft geleid to meer efficiëntie op de werkvloer. Mede daardoor heeft ze in 2009 meer mensen kunnen helpen en is de wachtlijst weer afgenomen.

Toekomst
GGzE heeft in 2009 een nieuwe basis gelegd voor de toekomst. Als eerste ggz-instelling van Nederland heeft ze op basis van Planetree haar meerjarenbeleid bepaald. Het meerjarenbeleidsplan heeft als titel 'Van Goed Naar Beter, op weg naar Breinpoort 2013'. Planetree richt zich met het accent op menswaardige zorg op drie peilers: betere zorg, helende omgeving en een gezonde organisatie. Het biedt GGzE een kapstok om de zorgverlening en bedrijfsvoering vorm te geven met als achterliggende gedachte betere zorg voor de cliënten.
Door de financiële crisis en de bezuinigingsvoorstellen is de discussie over de financiering van de zorg opgelaaid. Daarbij vindt GGzE het belangrijk dat de kwetsbaarste doelgroepen niet in de kou komen te staan. Ze maakt zich er hard voor dat haar doelgroep, mensen met complexe en meervoudige problematiek, mensen met de meeste beperking, recht hebben op de meeste zorg.

Reageer op dit artikel