nieuws

Hoge werkdruk en weinig waardering in de zorg

Geen categorie

Werkdruk is het grootste probleem binnen de zorg. Dit blijkt uit resultaten van de Barometer Zorg, die is opgezet door VKbanen en Newcom Research & Consultancy. Naast de hoge werkdruk schuilt veel ongenoegen in het gebrek aan waardering van de buitenwacht. Toch is het merendeel ronduit trots op de zorg die hij of zij verleent.

Met hart en ziel
Mensen met een baan in de zorg werken met hart en ziel. Het bieden van goede kwaliteit geeft maar liefst 95 procent van de zorgverleners 'energie en werkplezier'. Ruim tweederde van de ondervraagden is ook blij met de stimulans van collega's die ze tijdens het werk ondervinden. Daarnaast vindt 55 procent dat ze de eigen ervaring, kennis en talenten volledig kan inzetten bij het werk.

Te hoge werkdruk
De grootste spelbederver, vindt de beroepsgroep, is de werkdruk. Driekwart van de ondervraagden vindt die te hoog. Mensen hebben geen tijd meer voor een gesprek en moeten hun werk afraffelen. Men kan de patiënt niet de tijd geven die hij eigenlijk zou moeten krijgen. Hierdoor ontstaat het gevoel tekort te schieten.
Werknemers in de zorg zijn ervan overtuigd dat invoering van de marktwerking in de zorg de kwaliteit niet verbeterd heeft. De meeste ondervraagden geven aan dat deze nieuwe economische prikkel de zorg niet efficiënter heeft gemaakt. Het werk is niet verbeterd en de marktwerking gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg. Bijna de helft vindt dat de zorg er juist op is achteruitgegaan.

Weinig waardering
Een opmerkelijke uitkomst uit het onderzoek is het gebrek aan waardering van de buitenwacht, vooral van de media én minister Klink van VWS. Volgens de ondervraagden tonen de media nauwelijks respect voor hun werk. 63 procent van de ondervraagden voelt geen of nauwelijks waardering van de minister. Gelukkig krijgt men wel lof van patiënten, familie, buren, kennissen en collega's.

Barometer Zorg
De Barometer Zorg is een online onderzoekspanel waaraan iedereen die werkzaam is in de zorg kan deelnemen. Aan deze meting hebben 378 werkenden in de zorg deelgenomen uit verschillende specialismen, zoals: ziekenhuiszorg/medisch specialistische zorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en welzijnszorg. 85 procent van de respondenten is vrouw.

Reageer op dit artikel