nieuws

Initiatief: alle openstaande vragen over XBRL openbaar

Geen categorie

Intermediairs zijn druk bezig met het verzamelen van informatie over XBRL en antwoord op hun vragen. De ene na de andere bijeenkomst wordt druk bezocht. Op een aantal vragen is (nog) geen antwoord. Gerard Bottemanne en Mark Bisschop hebben nu het initiatief genomen om alle openstaande vragen rondom de invoering van XBRL in Nederland in kaart te brengen en de antwoorden op deze vragen te krijgen van de juiste organisatie(s). 

Inmiddels is veel informatie over XBRL in kaart gebracht en beschikbaar. Het gaat dan ook nadrukkelijk om vragen waarop (nog) geen antwoorden beschikbaar zijn.

Een prangende vraag richting banken is bijvoorbeeld "Wat is de status van de kwaliteitseisen die banken stellen aan het aanleveren van kredietrapportage door intermediairs? Zowel voor accountants-, administratie- als belastingadvieskantoren." en richting overheid de vraag: "Wat zijn de consequenties van het programma e-Herkenning voor aanleveren aan Digipoort en heeft dit impact op het huidige autorisatieregister?". En dan is er nog vraag wanneer de Belastingdienst geheel klaar is voor XBRL en retourberichten kan aanleveren via Digipoort?

Alle vragen openbaar
Bottemanne en Bisschop hebben besloten de vragen niet alleen te verzamelen en uit te zetten bij betrokkenen, maar ook om de vragen en antwoorden daarop openbaar te maken. Op deze wijze menen zij dat er duidelijkheid komt voor alle betrokkenen en dat het een extra impuls oplevert om antwoorden boven tafel te krijgen. Want in een oogopslag is straks voor iedereen duidelijk welke vragen lang open staan. Nu zijn intermediairs vaak afhankelijk van informatie via derden, zoals softwareleveranciers. Het risico bestaat dan dat de informatie niet volledig objectief is. Ook zijn er vragen die aan de orde komen binnen werkgroepen waarvan niet altijd de verslagen openbaar zijn. XBRL is mede bedoeld om transparantie te verkrijgen over financiële cijfers. Bottemanne en Bisschop vinden dat alles rondom de invoering van XBRL dan ook transparant moet zijn.

Vragen welkom
Intermediairs die een vraag hebben over XBRL waarop nog geen antwoord beschikbaar is, kunnen deze sturen aan xbrl@ictaccountancy.nl. Een vraag moet redelijk algemeen van aard zijn en bijvoorbeeld niet betrekking hebben op één bepaald softwarepakket. Het gaat met name om vragen richting overheid, banken, softwareleveranciers en beroepsorganisaties. Op dit moment is sprake van slechts enkele vragen. Gerard en Mark denken dat de lijst snel zal groeien vanuit de markt.

De laatste stand van de vragen (en de antwoorden daarop) staat op de XBRL monitor. Deze laatste monitor is een onderdeel van ICT Accountancy en op te vragen via http://www.ictaccountancy.nl/

Reageer op dit artikel