nieuws

Jeugdzorg bij gemeente niet beter af

Geen categorie

De jeugdzorg zal er eerder op achter- dan vooruitgaan als de voorstellen van demissionair minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin worden doorgevoerd. Dat is de stellige overtuiging van het IPO, de koepel van provincies. Zij zijn nu nog verantwoordelijk voor de gespecialiseerde jeugdzorg. Rouvoet denkt dat de jeugdzorg beter wordt als de gemeenten, die nu de preventieve jeugdzorg uitvoeren, ook dat deel van de provincies overnemen.

De provincies zijn er niet op uit per se de jeugdzorg te behouden, schrijft het IPO in een reactie op de visie die Rouvoet onlangs presenteerde, maar als er wat verandert moet het wel een verbetering zijn. En dat betwijfelt het IPO. Efficiënter zal het niet worden, omdat Rouvoet alleen maar meer organisaties toevoegt: alle gemeenten worden individueel verantwoordelijk, maar op bepaalde onderwerpen moeten ze samenwerken. Het punt dat de aansluiting van preventieve op specialistische jeugdzorg nu niet goed verloopt los je ook niet op met regionale samenwerking, zegt het IPO, daarbij verwijzend naar de drie stadsregio's. Daar werken gemeenten nu al samen aan de specialistische jeugdzorg en zijn er ook problemen met afstemming met de individuele gemeenten.

Ook pakt Rouvoet het probleem van verkokering van de verschillende specialismen in de jeugdzorg niet aan. De Jeugd Gezondheidszorg moet volgens Rouvoet apart gefinancierd blijven (door de zorgverzekeraars) en een eigen toegang behouden (de huisarts). Op die scheiding van de jeugd-ggz en de rest van de jeugdzorg was altijd veel kritiek en Rouvoet deinst er nu voor terug dat probleem aan te pakken, constateert het IPO. Ten slotte waarschuwt het IPO voor problemen als wordt besloten tot een lange overgangsperiode van de situatie zoals die nu is, naar een reorganisatie.

Rouvoet schat in dat het tot 2018 duurt voor de gemeenten helemaal klaar zijn met de jeugdzorgtaken. Dat betekent dat provincies de jeugdzorg gaande moeten houden, terwijl ze tegelijk afgeschreven worden. Een welhaast onmogelijk opdracht, vinden de provincies.

De visie van Rouvoet kwam uit na het vallen van het kabinet, dus voert de minister deze niet meer uit. Een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer komt binnenkort met een eigen voorstel voor hervorming van de jeugdzorg.

Reageer op dit artikel