nieuws

Kamer steunt Kant: Geen aanbesteding van thuiszorg meer

Geen categorie

SP-Tweede Kamerlid Agnes Kant heeft donderdagavond 20 mei 2010 op de laatste vergaderdag van het parlement voor de verkiezingen een flink succes geboekt. Initiatiefwetten van haar hand om de marktwerking in de thuiszorg te beperken, kregen de steun van de meerderheid van de Kamer.

Door steun van de PvdA-fractie is in de Kamer een meerderheid ontstaan voor de voorstellen van Kant (SP) om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan te passen.

Lokaal basistarief
Voormalig fractieleider Kant verlaat na de verkiezingen de politiek. Haar initiatieven leggen onder meer vast dat er geen openbare aanbesteding meer nodig is voor huishoudelijke hulp in gemeenten en dat er een lokaal basistarief komt voor huishoudelijke verzorging. De voorstellen moeten nu door de Eerste Kamer worden besproken. Naar verwachting zal het Kant niet lukken om de verdediging ervan zelf nog te doen in de senaat.

Onder de kostprijs
Kant is tegen marktwerking in de thuiszorg. Door die marktwerking  moeten thuiszorgorganisaties soms onder de kostprijs werken en kunnen zij geen fatsoenlijke zorg meer leveren, stelt Kant. Vandaar haar voorstel om gemeenten basistarieven voor huishoudelijke zorg te laten vaststellen. Vendrik (GroenLinks) en De Mos (PVV) omarmen de voorstellen. Ook Wolbert (PvdA) is voor. Zij ziet de voorstellen als een 'krachtig signaal' tegen de gedachte dat thuiszorg hetzelfde is als schoonmaakwerk, waarvoor wel een verplichte aanbesteding geldt.

Europese regelgeving
Demissionair minister Klink van VWS ziet dit anders. Hij wijst als adviseur namens het kabinet op Europese regelgeving, die de meeste huishoudelijke verzorging als schoonmaakwerk kwalificeert. Aanbesteding is daarom meestal wel degelijk verplicht, aldus de minister. Dat gemeenten meer bevoegdheden krijgen, juicht Van der Vlies (SGP) toe. Maar de decentralisatie gaat hem en Willemse (CDA) nog niet ver genoeg. Oormerking van thuiszorgbudgetten kan volgens deze Kamerleden leiden tot bureaucratie en tot een beknotting van gemeentelijke vrijheden.

Op 9 december 2009 debatteerde de Kamer al over het voorstel van Kant. Op 3 februari 2010 reageerde de minister in eerste termijn.

Verwarring
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zit in haar maag met het besluit van de Tweede Kamer om de aanbesteding voor thuiszorg te laten vervallen, aldus de Volkskrant. 'Je zadelt gemeenten op met een onwerkbare situatie', aldus een VNG-woordvoerder in de krant van 22 mei jl. Voorstander van verplichte aanbesteding is de VNG nooit geweest, maar deze oplossing biedt vooralsnog weinig soelaas. 'Brussel zegt dat gemeenten de inkoop van huishoudelijke hulp moeten aanbesteden, het parlement zegt van niet. Dat zijn twee tegenstrijdige visies. Hoe moeten gemeenten straks handelen?' 'Wij wachten het oordeel van de Eerste Kamer af.'
Actiz, een organisatie van ondernemers in de zorg, is blij met de wetswijziging. Woordvoerder Jaap Knoppert: 'Aanbesteding kost onnodig veel tijd, gedoe, administratieve lasten en geld.' Hij verwacht meer continuïteit in zorgcontracten. 'Het zal nu niet elk jaar meer spannend zijn of je de zorg mag blijven verlenen. Dat geeft cliënten en het personeel rust.'

Zie ook: Deskundigen: 'Aanbesteden in Wmo niet nodig' – Ook ActiZ niet eens met EC

Reageer op dit artikel