nieuws

Kamer wil hervorming jeugdzorg

Geen categorie

De Tweede Kamer wil één geldstroom om het preventieve jeugdbeleid, de vrijwillige jeugdzorg, de hulp aan licht verstandelijk gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren te betalen. Ook moeten kinderen in de vrijwillige jeugdzorg zonder indicatie kunnen worden geholpen. De verantwoordelijkheid voor de vrijwillige jeugdzorg moet naar (samenwerkende) gemeenten.

Dat zijn enkele voorstellen die de parlementaire werkgroep 'Toekomstverkenning Jeugdzorg' dinsdag 18 mei 2010 heeft gepresenteerd. De jeugdzorg moet volgens een ruime Kamermeerderheid van CDA, PvdA, SP, VVD, PVV, GroenLinks en ChristenUnie voortaan meer bestaan uit preventie en hulp in de buurt. Gezinnen en mensen in hun omgeving, zoals leerkrachten en huisartsen, moeten hulp krijgen om zelf de opvoed- en ontwikkelingsproblemen van kinderen op te lossen.

Verschil van inzicht
Met demissionair minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) verschilt de Kamer op een aantal vlakken van mening. De ChristenUnie-bewindsman presenteerde vorige maand een toekomstvisie, waarin gemeenten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. De werkgroep daarentegen ziet gedwongen jeugdzorg als een taak van het Rijk en wil alleen de vrijwillige zorg bij lokale overheden onderbrengen.
Volgens Rouvoet komen zijn eindconclusies en die van de Kamer wel grotendeels overeen. 'Gezien het brede draagvlak voor hoe de jeugdzorg eruit moet gaan zien, blijf ik er voorstander van om het debat over jeugdzorg niet stil te laten vallen in deze demissionaire periode', aldus de minister.

Debat
De Kamer bespreekt deze week hoe er verder gewerkt wordt aan de toekomst van de jeugdzorg, zolang er nog geen nieuw kabinet is na de verkiezingen op 9 juni. CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en D66 willen wel een debat met Rouvoet. Maar volgens VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé heeft het geen zin heeft om met een demissionair minister in debat te gaan als een volgend kabinet beslist.

Verkokering
Al jaren wordt geklaagd dat jongeren niet de juiste hulp krijgen door verkokering van verschillende vormen van hulp. Ook staan jongeren vaak op wachtlijsten door de bureaucratische manier van werken van de provinciale Bureaus Jeugdzorg. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) vreest na 2005 opnieuw een stelselwijziging, terwijl al veel verbeteringen in gang zijn gezet. Het IPO pleit voor geleidelijke aanpassingen.

Gemeenten bereid 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het van harte eens met dit uitgangspunt van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning jeugdzorg. De voorgestelde organisatorische randvoorwaarden, zoals één financieringstroom, het afschaffen van de indicatiestelling en continuïteit in de hulpverlening kunnen op onze instemming rekenen.
Gemeenten en VNG zijn graag bereid de bestuurlijke verantwoordelijkheid te gaan dragen en willen zich daar terdege op voorbereiden. Het vertrouwen in kinderen en hun families en het vertrouwen in hulpverleners staan voorop. Een wezenlijk betere zorg moet het gemeenschappelijk resultaat worden.

Meer informatie: Beleidsdoorlichting jeugdstelsel.

Zie ook: 'Stelselwijziging jeugdzorg onontkoombaar'.

Reageer op dit artikel