nieuws

Meer dan honderd convenanten Horizontaal Toezicht

Geen categorie

De Belastingdienst heeft in 2009 belangrijke stappen gezet om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Dit blijkt uit het beheersverslag 2009 waarin de Belastingdienst verantwoording aflegt over haar prestaties, aldus kluwersalarisadministratie.nl.

De Belastingdienst sloot met 60 zeer grote ondernemingen en 50 middelgrote organisaties convenanten voor Horizontaal Toezicht. In het MKB zijn een tiental convenanten afgesloten met fiscale intermediairs en koepelorganisaties. Bedrijven en organisaties ervaren hierdoor minder administratieve lasten en lopen minder fiscale risico's.
Startende ondernemers werden bezocht om ze vroegtijdig te informeren over hun fiscale verplichtingen zodat het aantal correcties achteraf kan dalen.

Klik hier voor het Beheersverslag Belastingdienst 2009 

Reageer op dit artikel