nieuws

Ministerraad stemt in met topsalariswet zorgbestuur

Geen categorie

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van voormalig minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een wettelijke norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector, aldus Skipr.

In het wetsvoorstel is opgenomen dat er een sectorgebonden norm komt voor de beloning van bestuurders en hoogste managers in de gezondheidszorg. Er komt ng een advies van de Raad van State op het voorstel.

Het wetsvoorstel omvat drie beloningsregimes. Het eerste regime geldt voor de publieke sector en semipublieke instellingen zoals de publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties. De maximumbeloning is gebaseerd op 130 procent van het brutosalaris van een minister. Met instemming van de ministerraad kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. De gezondheidszorg valt onder het tweede regime. In dit regime zal de norm worden vastgesteld door de vakminister. Voor het derde regime zal het kabinet de beloning niet normeren, dit regime geldt alleen voor de zorgverzekeraars.

Het wetsvoorstel geeft de verantwoordelijk minister de bevoegdheid de beloningsafspraken te handhaven. Betalingen die wettelijk zijn verboden, kunnen in het uiterste geval teruggevorderd worden.

Reageer op dit artikel