nieuws

Mkb schrijft jaarlijks 1,1 miljard euro af als oninbaar

Geen categorie

Het MKB schrijft jaarlijks meer dan 1,1 miljard euro af aan niet inbare bedragen. Bijna 60 procent van de ondernemingen heeft te maken met klanten die niet of te laat betalen. Voor bedrijven met een omzet boven de 500.000 euro is dit zelfs 74 procent. Elke dag heeft een Nederlands MKB-bedrijf gemiddeld bijna 4.000 euro open staan bij hun klanten. Dat is in totaal meer dan 2,6 miljard euro per dag aan openstaande facturen.

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van ABN Amro en softwareontwikkelaar Clearlybusiness. Bij 40 procent van de bedrijven is het bedrag aan openstaande facturen het afgelopen jaar toegenomen. Het bedrag aan afschrijvingen is bij bijna een kwart van de bedrijven het laatste jaar toegenomen. In de provincie Flevoland wordt in verhouding twintig procent meer afgeschreven dan in de provincie Gelderland. In totaal wordt in Nederland 1.103.436.400 euro per jaar afgeschreven aan niet inbare bedragen. Per bedrijf is dat een bedrag van gemiddeld 1.672 euro.

Onderzoek Europa
Intrum Justitia heeft in haar European Payment Index 2010 het betaalgedrag van 6.000 bedrijven in 25 Europese landen in beeld gebracht. In 2009 boekten Nederlandse bedrijven tien miljard euro af aan niet betaalde rekeningen. Bedrijfsleven en overheid deden er vorig jaar ook nog eens een dag langer over om hun uitstaande vorderingen te voldoen. Opvallend genoeg werd wel een groter aantal rekeningen binnen de wettelijke termijn van 30 dagen betaald.

Ranglijst
Op de Europese ranglijst van het gemiddelde aantal dagen dat het duurt voordat rekeningen worden betaald, eindigt Nederland als veertiende, met 40,7 dagen. In 2009 was dat met een elfde plaats nog iets beter. Finland en Estland scoren het beste met respectievelijk achttien en twintig dagen. Griekenland en Italië doen het op Europees niveau het slechtst: in beide landen duurt het gemiddeld meer dan honderd dagen voordat een rekening wordt betaald.

Betalingstermijn
Het eerste kwartaal van 2010 liet zien dat 60 procent van de rekeningen binnen 30 dagen werd betaald. In dezelfde periode van 2009 was dat nog 57 procent. Overheidsinstellingen en bedrijfsleven betaalden hun rekeningen in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld 23 en zeventien dagen te laat; beide een dag meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In het geval van consumenten bleef dat met elf dagen gelijk. Het percentage dat noodgedwongen werd afgeschreven als gevolg van niet betaalde rekeningen bleef met 2,5 procent gelijk. In geld uitgedrukt gaat het dan om circa tien miljard euro, een bedrag dat maar twee miljard minder is dan de jaarlijkse hypotheekrenteaftrek.

Reageer op dit artikel