nieuws

Nederland fiscaal aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven

Geen categorie

Nederland is in Europa fiscaal gezien de meest aantrekkelijk vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de fiscale bedrijfskosten in de Verenigde Staten, Japan, Australië, Canada, Mexico, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland en Nederland. Hoewel Mexico fiscaal het meest aantrekkelijk is om een nieuwe vestiging te starten, hebben de veranderingen in de belastingregimes van Australië, Canada en Nederland ervoor gezorgd dat zij fiscaal aantrekkelijker zijn geworden.

Van de onderzochte Europese landen kent Nederland de laagste fiscale bedrijfskosten. Nederland komt in het onderzoek naar voren als de meest gunstige Europese vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven die reële economische activiteiten willen opstarten, zoals productie, dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling. Van de onderzochte landen zijn Japan en Frankrijk het minst aantrekkelijk om een nieuwe vestiging te starten.

Totaalpakket belastingen
Het fiscale onderzoek vergelijkt voor de genoemde landen de fiscale kosten bij de locatiekeuze van buitenlandse bedrijven. "Het interessante aan dit onderzoek is dat niet alleen de vennootschapsbelasting, maar ook overige belastingen, zoals gemeentelijke heffingen en de fiscale loonkosten betrokken zijn", zegt Vinod Kalloe van KPMG Meijburg & Co. Kalloe: "Hiermee omvat het onderzoek dus het totale pakket aan belastingen waarmee een buitenlandse investeerder te maken krijgt. Voor het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen verschillende bedrijfstakken, zoals productie, dienstverlening en onderzoek & ontwikkeling."

Onderzoek & ontwikkeling
Het is volgens Kalloe opvallend dat Nederland zeer hoog scoort op het onderdeel onderzoek & ontwikkeling. Kalloe: "Dit komt door de effecten van de fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor zogenoemd speur- en ontwikkelingswerk (S&O-) compenseert. Tussen de Europese landen is een toenemende fiscale concurrentie te zien bij het aantrekken van deze S&O-activiteiten.

Innovatiebox
Naast de loonkostenfaciliteit kent Nederland ook een per 1 januari 2010 verruimde innovatiebox in de vennootschapsbelasting. Deze innovatiebox biedt een effectief tarief van vijf procent (in plaats van 25,5 procent) voor inkomsten die toerekenbaar zijn aan kwalificerende knowhow (immateriële activa). Deze combinatie van faciliteiten voor S&O-loonkosten en de innovatiebox maakt Nederland op het terrein van onderzoek en ontwikkeling zeer concurrerend. Niet alleen binnen Europa, maar ook daarbuiten."

Reageer op dit artikel