nieuws

Onzekerheid

Geen categorie

Medio februari – daags voor de val van Balkenende IV – gaf de Tweede Kamer het groene licht aan het voorstel van VVD'er Mark Rutte om het aantal korte arbeidscontracten van drie naar vier te verruimen. Tijdens een Kamerdebat over de economische crisis vorig jaar had Rutte voor deze tijdelijke maatregel gepleit om de snelle […]

Medio februari – daags voor de val van Balkenende IV – gaf de Tweede Kamer het groene licht aan het voorstel van VVD'er Mark Rutte om het aantal korte arbeidscontracten van drie naar vier te verruimen. Tijdens een Kamerdebat over de economische crisis vorig jaar had Rutte voor deze tijdelijke maatregel gepleit om de snelle stijging van de jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

De werkloosheid onder jongeren is veel hoger dan onder de totale beroepsbevolking: bijna 14% van de jongeren tussen 15 en 23 jaar heeft geen baan – dat zijn er 115.000, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het derde kwartaal van 2009.

‘Beter een jaar extra werk dan geen werk'. ‘Flexwerkers moeten meer rechten krijgen, zoals scholingsrechten.' ‘Het stimuleert onzekerheid.' ‘De kloof tussen flex- en vaste werknemers wordt zo alleen maar groter.' ‘De doorgeslagen flexibiliteit is het gevolg van de doorgeschoten ontslagbescherming.'

Het zijn enkele meningen van ministers, Tweede Kamerleden en vakbonden. Maar er is ook een vraag: hoe wordt geïnvesteerd in de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van werknemers? Gezond langer doorwerken is het doel. Juist mensen met een flexibel contract kunnen zich het minst ontwikkelen, omdat zij de middelen en mogelijkheden niet hebben of niet aangeboden krijgen. Bijvoorbeeld qua opleidingen en carrière, maar ook in privésfeer voor het kopen van een huis. Eén voordeel heeft het flexwerken wel: jongeren doen werkervaring op.

Onzekerheid is de rode draad die dwars door dit VVD-voorstel heenloopt. Een tergende onzekerheid, die er ook is voor alle schoonmaakmedewerkers die op aan te besteden projecten werken. Nog geen 20% van de (Europese) aanbestedingen wordt verlengd. Dus kiest de opdrachtgever en dus ook de overheid in ruim 80% van de gevallen voor een ander schoonmaakbedrijf. Natuurlijk zijn de schoonmaakmedewerkers via de cao beschermd tegen baanverlies. Maar toch… Probeert u zich eens in te denken hoe het is om elke drie jaar, of met een beetje mazzel, elke vier of vijf jaar verplicht van werkgever te veranderen. Ik moet er niet aan denken!

Welke ontwikkelingsmogelijkheden hebben de schoonmaakmedewerkers? Het investeren in hun basisvakopleiding staat op een laag pitje, zo mogen de cijfers van het RAS Examenbureau onderstrepen. Balen, maar deels te begrijpen, bezien door de ogen van de werkgevers. Want ook voor hen geldt: onzekerheid. En in tijden van onzekerheid maak je pas op de plaats. Anderzijds is het opleiden van medewerkers een bindende cao-afspraak en elke onderneming die op een (Europese) aanbesteding inschrijft, prijst op het onderdeel MVO haar zorg voor opleiding en loyaliteit van haar medewerkers aan.

Petra de Bruin, hoofdredacteur Service Management

Reageer op dit artikel