nieuws

Register Kort Beroepsonderwijs voor btw-vrijstelling van start

Geen categorie

Voor iedere niet door de overheid bekostigde onderwijsinstelling die aanbieder is van beroepsonderwijs is het voortaan mogelijk zich in te schrijven in het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO). Hierin kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Dit is van belang voor de btw.

Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling volgens de Europese btw-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met btw belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Deze richtlijn treedt op 1 juli 2010 in werking.

Voor deze datum dienen de onderwijsinstellingen zich in te hebben geschreven in het register via de website http://www.crkbo.nl/ , willen zij in aanmerking komen voor de vrijstelling.

Reageer op dit artikel