nieuws

Stelselwijziging jeugdzorg onontkoombaar

Geen categorie

Een werkgroep van de Tweede Kamer concludeert na eigen onderzoek dat de regie, verantwoordelijkheid en financiering van de jeugdzorg grotendeels bij gemeenten moeten komen te liggen. Dat meldt Trouw.

De parlementaire werkgroep 'Toekomstverkenning jeugdzorg' presenteert deze conclusies 18 mei 2010 in de Tweede Kamer. De werkgroep, met leden van vrijwel alle fracties, onderzocht de problemen in de jeugdzorg én de oorzaken. Ze voerde gesprekken met meer dan honderd betrokkenen bij en verantwoordelijken in de jeugdzorg. Ook legde ze werkbezoeken af en maakte analyses op basis van eerdere rapporten.

Minder bureaucratie
De conclusies van de werkgroep komen in grote lijnen overeen met de bevindingen van demissionair minister Rouvoet (jeugd en gezin). Rouvoet concludeert na drie jaar ministerschap dat een stelselwijziging onontkoombaar is om de jeugdzorg minder bureaucratisch en effectiever te maken.
In het regeerakkoord van begin 2007 werd nog afgesproken de jeugdzorg niet te reorganiseren. Dit zou een verlammende uitwerking kunnen hebben op de veelgeplaagde sector. De verantwoordelijkheid en uitvoering liggen nu nog bij provincies, gemeenten en rijk.

Regie bij gemeenten
De problemen zijn echter legio: de toewijzing van hulp is een kostbaar en tijdrovend proces dat loopt via de bureaus jeugdzorg, die onder de provincies vallen. De kosten zijn fors toegenomen, de wachtlijsten lang, instellingen en overheden werken langs elkaar heen. Deze problemen blijken niet aan te pakken zonder het mes te zetten in de organisatie van de sector. De regie en verantwoordelijkheid over de jeugdzorg moeten volgens de werkgroep daaromin handen komen van de gemeenten. Die hebben de kortste afstand tot gezinnen met problemen en zouden daardoor het effectiefst geld en middelen kunnen inzetten.

Spilfunctie
In tal van gemeenten zijn inmiddels centra voor jeugd en gezin opgericht die een spilfunctie kunnen krijgen in de nieuwe organisatie. Ook de verantwoordelijkheid voor de jeugd-ggz moet bij gemeenten worden neergelegd, adviseert de commissie. De jeugdbescherming kan landelijk georganiseerd blijven. (Bron: Trouw)

Reageer op dit artikel