nieuws

VWS-rapport brengt in kaart welk beleid werkt

Geen categorie

In Den Haag is het eerste Werken aan de Zorg-rapport over Kosten & Kwaliteit gepresenteerd. Op basis van een brede consultatie onder bestuurders in de zorg wordt daarin een aantal conclusies getrokken. Zo blijkt uit de inventarisatie dat veranderd inkoopbeleid en transparantie zorgaanbieders stimuleren om beter te presteren.

Tevens brengt het rapport aan het licht dat er grote verschillen bestaan binnen de sector als het gaat om doorgevoerd beleid. In het algemeen bestaat er behoefte om vast te houden aan de ingezette koers. Bij de presentatie van het rapport is Koos Maquelin (Parnassia) verkozen tot zorgheld.

'Een pluim voor de zorgsector'
Directeur Langdurige Zorg (VWS) Iris van Bennekom nam het rapport in ontvangst. Zij onderschreef bij ontvangst de hoofdconclusies en tekende daarbij aan dat het rapport ook 'een pluim voor de zorgsector is'. 'De zorg maakt grote systeemwijzigingen door en dit rapport laat zien dat zorgaanbieders hier goed op reageren. Maar we zijn er nog niet. Innovatieve zorgaanbieders worden soms nog gefrustreerd door niet passende regelgeving.'

Zorgprofessionals en patiënten steeds meer centraal
Aan de hand van het rapport gingen zo'n 150 zorgprofessionals, van bestuurders tot verpleegkundigen, met elkaar in gesprek. Onder meer over de vraag of er voldoende prikkels zijn om slimmer te werken. Uit de discussie bleek dat de nieuwe bekostigingssystematiek meer ruimte geeft voor ondernemersschap. Bovendien stelt Marjolein Verstappen (raad van bestuur zorgverzekeraar Agis) dat 'zorgprofessionals en patiënten steeds meer centraal komen te staan.'
Ruud Slot (De ZorgZaak) en Jos de Blok (Buurtzorg NL) betwistten het succes van de Wmo. De Blok: 'We zien dat het overhevelen van zorgtaken naar gemeenten op korte termijn voordeel oplevert. Maar dat er grote verschillen tussen gemeentes ontstaan. Bovendien is de wetgeving niet lerend. Experimenten en verbeteringen krijgen daardoor onvoldoende plek.'

Verkiezing zorgheld
In Den Haag is Koos Maquelin in de finale van de verkiezing Zorgheld Kosten & Kwaliteit tot winnaar gekozen. Vanaf februari 2010 streden drie zorgprofessionals om de titel 'Zorgheld'. Maquelin (53) is manager bedrijfsvoering op het Parnassia Klinisch Centrum Acute Psychiatrie in Den Haag. Al die jaren, zoveel crisissituaties, Maquelin haalt er een kick uit. 'Dit is geen werk voor geitenwollensokkentypes.' Voor Koos is iedereen op zijn afdeling een zorgheld. 'Ik wil deze afdeling en de psychiatrie goed neerzetten. Mensen die zorg nodig hebben, kunnen het krijgen. Het is aan de beleidsmakers om dat financieel vorm te geven'.
Een zorgheld is een zorgprofessional, die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de zorg. Uit honderden interviews en aanmeldingen werden drie personen genomineerd, die de zorg waarvoor zij verantwoordelijk zijn beter, sneller, en/of goedkoper maakten. Mensen met een bijzonder verhaal die via deze nominatie in het zonnetje worden gezet. Naast Koos Maquelin waren dat Annie Beute (wijkverpleegkundige, Steenwijk) en Lia de Jager (maatschappelijk werker Huntington-verpleeghuis, Katwijk). De drie zorgprofessionals werken in totaal verschillende segmenten van de zorg, maar wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze persoonlijk hebben bijgedragen aan een verbetering in de zorg.

Werken aan de zorg
Het rapport Kosten & Kwaliteit maakt deel uit van 'Werken aan de Zorg'. Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven tot zes inventarisaties naar de resultaten van het beleid. Iedere inventarisatie heeft een eigen thema. VWS kijkt naar de landelijke resultaten en trends, maar heeft ook oog voor de zorgaanbieders en projecten die er in positieve zin uit springen. Deze aanpak kan oplossingen bieden voor problemen waar anderen tegenaan lopen. Tegelijkertijd brengt VWS in kaart wat er beter kan, wat hiervoor de beste aanpak is, en bij wie de verantwoordelijkheid ligt om in actie te komen.

Meer informatie: rapport Kosten & Kwaliteit (eerste deel van 'Werken aan de Zorg')

Reageer op dit artikel