nieuws

Wetsvoorstel: wettelijke norm voor beloningen in (semi)publieke sector

Geen categorie

De beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector wordt aan een wettelijke norm gebonden. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken ingestemd met het wetsvoorstel Normering uit publieke middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen.

Het wetsvoorstel kent drie beloningsregimes, meldt kluwersalarisadministratie.nl:

Eerste regime: niet meer dan 130 procent brutoloon minister
In het eerste regime mag de beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden niet uitstijgen boven een beloningsmaximum, gebaseerd op 130 procent van het brutosalaris van een minister. Dit regime geldt voor de publieke sector en voor semipublieke instellingen als het onderwijs, de publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties.

Tweede regime: niet meer dan norm in sector
In het tweede regime mag de beloning niet uitstijgen boven de voor die sector geldende norm. Deze norm wordt door de betrokken minister vastgesteld. Dit regime geldt bijvoorbeeld voor verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.

Derde regime: niet genormeerd
Het derde regime houdt in dat het kabinet de beloning niet normeert. Dit geldt voor één sector, te weten: de zorgverzekeraars.

Openbaarmaking
Voor alle instellingen geldt dat de beloning van bestuurders openbaar wordt gemaakt. Deze verplichting tot openbaarmaking geldt ook voor de bezoldiging van andere werknemers, voor zover deze uitstijgt boven het bezoldigingsmaximum gebaseerd op 130 procent van het salaris van een minister.

Beloningsafspraken handhaven
Het wetsvoorstel geeft de betrokken minister de bevoegdheid om de wettelijke beloningsafspraken te handhaven. In het uiterste geval kunnen betalingen die op grond van de wet verboden zijn, aan de werknemer worden ontnomen. 

Reageer op dit artikel