nieuws

Zorgpersoneel besteedt meer dan 40 procent aan administratie

Geen categorie

Het personeel in de zorg is niet positief over de toekomst van de zorg. Bijna tweederde verwacht dat de kwaliteit van de zorg afneemt. Als belangrijkste redenen komen naar voren: te weinig geld voor de zorg, te hoge werkdruk en te veel administratie. De helft van de mensen denkt wel eens na over een baan buiten de zorg. Dat blijkt uit de door zorgverzekeraar Menzis gehouden Nationale Enquête 'Werken in de Zorg'.

De enquête, gehouden onder mensen die werken in onder andere ziekenhuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg en fysiotherapie is door 4144 zorgverleners ingevuld. Menzis wil weten wat de ervaringen van zorgverleners zijn en hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen in de zorg.

Werkdruk
Ruim de helft (53%) geeft aan dat er te weinig tijd is om al het werk te doen. Tweederde heeft het gevoel dat ze daardoor minder goed voor patiënten kunnen zorgen. Opvallend is dat zorgverleners veel tijd kwijt zijn aan hun administratie. Negen op de tien deelnemers aan het onderzoek werkt als uitvoerende in de zorg. Toch besteden zij 40 procent van hun tijd aan administratieve taken.

Zorgelijk
Menzis vindt de uitkomsten van het onderzoek zorgelijk. Voldoende, goed en gemotiveerd personeel is onmisbaar om zorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. Het is daarom belangrijk dat het huidige personeel blijft. En dat zij niet vertrekken naar een andere baan buiten de zorg.
Voor Menzis zijn de resultaten aanleiding om nog meer te doen om de administratieve taken terug te dringen. Bureaucratische procedures kunnen eenvoudiger of afgeschaft worden. Zorgverleners moet zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het leveren van zorg.

Structureel overleg partijen in de zorg
De komende jaren neemt de vraag naar zorg toe. Er komen meer ouderen en chronisch zieken. Maar er is minder geld voor de zorg en minder personeel beschikbaar. Dit vraagt om meer afstemming van de partijen in de zorg om tot structurele lange termijn oplossingen te komen. Menzis is voorstander van afstemming in een vast overlegorgaan waar alle partijen uit de zorg vertegenwoordigt zijn. Voor de partijen in de zorg is kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in de toekomst een gemeenschappelijk doel.

Krokodillentranen
Door het beleid van minister Ab Klink van VWS is de bureaucratie in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg de afgelopen jaren toegenomen. Dat heeft voorzitter Marleen Barth van koepelorganisatie GGZ Nederland woensdag 19 mei gezegd in reactie op uitlatingen van Klink. Volgens haar huilt de minister krokodillentranen als hij zegt dat hij geschrokken is van het aantal werknemers in de gezondheidszorg dat een baan buiten de zorg zou willen hebben. Volgens haar is Klink zelf medeverantwoordelijk voor alle regeltjes en administratieve druk. 'Tijdens zijn ambtsperiode is de bureaucratie behoorlijk gegroeid.'
Volgens Barth heeft haar organisatie samen met zorgverzekeraars de afgelopen maanden een plan ontwikkeld om de bureaucratie in de ggz te verminderen. 'Op het allerlaatste moment heeft de minister er eigenhandig een streep door gezet. Volgens mij was dat een persoonlijke interventie. Hij moet nu niet jammeren over de gevolgen van bureaucratie.'

Reageer op dit artikel